22 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa
albo wspomnienie świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a

EWANGELIA - Mt 7, 1-5 (Drzazga i belka)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: „Pozwól, że usunę drzazgę
z twego oka”, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».

MEDYTACJA

Jezus ostrzega przed dopuszczeniem się osądu o innych ludziach. Najprawdopodobniej Jezusowi chodzi o zły osąd, czyli o potępienie...

Wzmianka o drzazdze i belce sugeruje dokonywanie oceny i osądu, co prowadzi do wniosku, że osądy, w których brak miłości bliźniego, są zwykle przesadzone i niepotrzebne...

Jezus pragnie, abyśmy się nawzajem szanowali i kochali. Chce, byśmy z sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy razem, a nie osądzali, krytykowali innych...

Jezus sugeruje, że najpierw powinniśmy zastanowić się nad swoimi zachowaniami i rozliczyć się z Bogiem z własnych grzechów, zamiast wypominać winy innym i osądzać ich...

Jezus wzywa nas do tego, byśmy się zmienili. Wtedy dopiero przejrzymy na oczy, dostrzegając, jaka jest prawda. Wtedy tak naprawdę będziemy mogli pomóc w usuwaniu "drzazg" z oczu innych ludzi...

Brak powściągliwości w ocenie innych prowadzi do fałszywego spojrzenia na siebie. Obłuda utrudnia odkrycie w nas istotnych trudności i dotarcie do tego, co kryje się w sercu. Trzeba próbować osądzać najpierw siebie. Potem znacznie łatwiej jest zobaczyć dobro w innych...

Sądzenie nic nie daje, bo co z tego, że kogoś osądzimy? Chyba, że poszukujemy satysfakcji "jestem lepszy od innych". Tylko, że takie poszukiwanie nie ma sensu...

Na świecie jest mnóstwo sędziów. Nieprzyjaciołom zostawmy trud urabiania nas, byśmy stali się inni. To ich zadanie. Przyjaciel jest po to, aby nas przyjął.
A kiedy wchodzimy do świątyni, wiedzmy, że Bóg nie chce nas sądzić, ale przyjąć...

Zbyt często widzimy tylko słabości i grzechy innych, a swoich nie. Prośmy Boga o zdrowy wzrok. Przecież również niedobry jest taki wzrok, który widzi jedynie własne grzechy, a wszystkich innych postrzega jako ludzi doskonałych...

Bóg zawarł ze swoim narodem przymierze. Ale, gdy je łamali i grzeszyli, oddał go w niewolę. Najpierw Izraela, a potem Judę. Nie przestali być Jego ludem, ale stali się Jego ludem w poniżeniu i w większości rozpłynęli się w mieszaninie innych ludów. Została tylko RESZTA...

Nas, chrześcijan, zostaje coraz mniej. To taka nowa RESZTA... Obyśmy byli. A jeśli zachowamy wierność, to nasza dekadencka cywilizacja może jeszcze odrodzić się do żywej nadziei...

Jezu, proszę Cię o pokój w moim domu, o zrozumienie i cierpliwość wobec siebie i bliskich oraz o pokój na świecie... Proszę o ludzką życzliwość i dobroć
w spotkaniach z drugim człowiekiem...

 

 

Flag Counter