19 CZERWCA

PIĄTEK, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

EWANGELIA - Mt 11, 25-30 (Jezus cichy i pokorny sercem)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Prostoty serca nie określa się poprzez wiedzę i osiągnięcia. Tę mądrość często można dostrzec u starszych osób, które żyją uczciwie i myślą o innych...

Bóg pokazuje siebie ludziom prostym, uczciwym i żyjącym w prawdzie. Tacy ludzie są do Niego podobni. Oni wiedzą, że wszystko pochodzi od Dobrego Ojca...

Jezus zwraca się do Boga. Nazywa Go Ojcem i mówi, że wszystko otrzymał od Niego. W ten sposób opowiada o swojej relacji z Ojcem. To pełna prostoty postawa, w której wyraża się myśl, że wszystko jest darem...

Jezus woła wszystkich zmęczonych i obiecuje pokrzepienie. Ludzie prostego serca wiedzą, że mogą przyjść do Niego. Serce Jezusa jest ciche i pokorne. To przeciwieństwo pychy i wywyższania się nad innych...

Jezus zaprasza: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy", a więc każdy bez wyjątku: katolicy, inni chrześcijanie, naród, który jako pierwszy otrzymał przymierze
i obietnicę, wyznawcy jedynego Boga oraz ci, którzy nie znają Boga, ale w swoim życiu postępują zgodnie z nakazem sumienia...

Wspólnota, która obejmuje "wszystkich" powinna pamiętać o nakazie misyjnym, czyli o odpowiedzialności za zaniesienia imienia Jezusa wszystkim ludziom...

Istotą kultu Serca Pana Jezusa jest modlitwa zadośćuczynienia, a więc przeproszenia za grzechy nie tylko nasze, ale także innych, tych, którzy tego nie czynią. Pamiętajmy o ogromie zadośćuczynienia, które Jemu się należy...

Jarzmo Chrystusowe nie obciąża, lecz unosi człowieka, koi duszę i dodaje jej sił, przez co człowiek przestaje odczuwać ciężar, który dotąd mu doskwierał...

Aby można było przyjąć jarzmo Chrystusowe takim, jakim ono jest, trzeba przyjąć Objawienie. A to wymaga zasłuchania i zapatrzenia się w Jezusa, a do tego potrzeba chęci, konsekwencji i cierpliwości...

Bycie wzburzonym i zarozumiałym wobec innych powoduje zmęczenie i wyczerpanie. Często jest to królestwo pychy i próżności, w którym każdy sądzi, że ma prawo, by wznieść się ponad innych...

W świecie dramatów rodzinnych i społecznych wzrasta w nas zapotrzebowanie na miłość. Wielu ludzi bowiem przestało wierzyć, że Bóg jest kochającym Ojcem, który swoją troskę o człowieka objawia w swoim Synu...

Symbolem Bożej miłości jest Serce Jezusa przebite na krzyżu. Wskazuje ono na bliskość Zbawiciela. W Jego szkole uczymy się miłości, krocząc drogą pokory, łagodności, zdolności do współczucia i czułości, a unikając marnowania energii na bezużyteczne narzekania...

Uczmy się od Jezusa pokory i łagodności, które dają prawdziwy pokój serca. To szkoła pokory i prostoty. Tylko ludzie pokorni sercem mogą zrozumieć to, co Jezus nam objawia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój i potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu...

Często odczuwamy trudy naszego życia, czujemy zmęczenie, a nawet bezradność. Właśnie w takich trudnych sytuacjach potrzebujemy Jezusa, który jest łagodny i pokorny sercem. On nas nie zostawia samych...

Pokora daje pokój w sercu człowieka. To wielka prawda na całe nasze życie. Szukając pokoju w sercu, najpierw szukajmy pokory i łagodności. Ważniejsza jest ewangeliczna mądrość niż uczona wiedza. Ewangeliczną mądrość zdobywa się w szkole Serca Jezusowego...

Jezu, chcę być podobny do Ciebie... Naucz mnie, jak formować swoje serce, bo chcę mieć serce ciche i pokorne, tak jak Ty... Proszę o głębokie zjednoczenie
z Ojcem w Twoim sercu...

 

 

 

Flag Counter