15 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 38-42 (Nie dochodzić ściśle swojego prawa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».

MEDYTACJA

Jezus nie zachęca, byśmy stali się bezwolnymi ofiarami. Tak jak On oddał swoje życie, a nie dał się zabić, tak uczy nas, byśmy kochali tych, którzy krzywdzą, bo tylko to może doprowadzić do przemiany serca...

Mamy stawiać granice złu, aby nie rozszerzało się, ale nie możemy mu pozwolić, aby nas zmieniło. Nasza postawa musi więc być jednoznacznie dobra...

Czasami zły czyn lub stosowanie przemocy jest wołaniem o pomoc. Tu Jezus daje przykład pożyczania pieniędzy, odstąpienia okrycia lub spędzenia z kimś czasu...

Miłość nie polega na bezbronności i nie do bezbronności namawia nas Jezus. Tymi słowami chce nam uświadomić, że zło lubi opór i karmi się nim. Zła nie da się więc pokonać złem. Można je tylko powstrzymać, ale nie pokonać. Tylko dobrem można zwyciężyć zło...

Nie da się pożaru ugasić ogniem. Dobro jednak, aby zwyciężyć, musi być mądre, jednoznacznie czyste i musi opierać się na miłości...

Jako chrześcijanie - mamy być inni. W realiach otoczenia – przegrani. Mamy kochać, wybaczać, przebaczać, być dla innych, a swoje JA trzymać w cieniu, nawet jeśli ktoś jest nam nieżyczliwy, a może i wrogi. To trudne, ale z Nim, przy pracy nad sobą, to jest możliwe...

Jezus zachęca do tego, by nie rozwijać spirali zła, nie eskalować konfliktów. Zatem człowiek, który w obliczu zła, gotów jest raczej stracić (nadstawić drugi policzek, oddać płaszcz, niepotrzebnie się nachodzić) jest z powodu swej prawości wielki przed Bogiem...

Cel nie uświęca środków. Jeśli szukamy dobra, nie możemy usprawiedliwiać jego zdobywania podstępnym działaniem, idąc do celu za wszelką cenę...

Jezus pokazuje nam drogę przezwyciężenia zła. Mamy więc podejmować wysiłki, by w życiu kierować się prawdą i w ten sposób zło dobrem zwyciężać...

Jezu, zastanawiam się, co kryje się pod agresywnymi i irytującymi zachowaniami innych... Jak trudno własną cierpliwością lub życzliwością zmienić czyjąś złą postawę...

Jezu, proszę Cię, byś w sytuacjach spotkania ze złem zawsze był przy mnie... Proszę o siłę woli i odwagę serca w kierowaniu się Ewangelią...

 

 

 

Flag Counter