12 CZERWCA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie błogosławionych męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy
albo wspomnienie błogosławionych męczenników Ludwika Rocha Gietyngiera i Maksymiliana Binkiewicza, prezbiterów i Towarzyszy

EWANGELIA - Mt 5, 27-32 (Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: “Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

MEDYTACJA

Jezus radykalizuje starotestamentalne prawo. Przestrzeganie tego prawa nie dotyczy bowiem tego, co istotne – ludzkiego serca, które jest miejscem wolnej woli i niezależnie od emocji lub zewnętrznych trudności, może pozostawać świątynią Ducha Świętego...

Jezus mówi, że w walce o czystość serca, o decyzję trwania przy Bogu, trzeba wyrzec się czegoś cennego. W tym sensie należy traktować symboliczną mowę
o odcięciu ręki czy wyłupieniu oka, które są powodem do grzechu...

Czystość serca, miłość, wymaga odrzucenia wszelkiego rozdwojenia, wymaga decyzji, która wiąże się z ofiarą, ale jest też specyficznym duchowym rozwiązaniem najbardziej dla nas optymalnym...

Jezus nawiązuje do nauki o małżeństwie i radykalizuje ją, wskazując na nierozerwalność związku. To co jest jednym z największych darów Boga, jest często niszczone przez grzech i ludzką słabość...

To nie jest tak, że nauczanie Kościoła jest zafiksowane na szóstym przykazaniu. Nie może też być tak, że o wszystkich przykazaniach będzie się mówiło, za wyjątkiem szóstego. Każde jest ważne, każde potrzebne, każde chroni określone wartości...

Ten kto przekreśla jedno z przykazań, ten przekreśla całe Boże Prawo...

Dzisiaj potrzebne jest wyraźne świadectwo chrześcijańskiej czystości, która ma być realizowana w życiu każdego człowieka, jako przejaw dojrzałej miłości
i swoistej transparentności wobec Boga...

Zbyt często źle używamy dobre rzeczy. Ogromną wagę przywiązujemy do tego, by jak najwięcej mieć. Nie przykładamy się jednak do tego, by umieć właściwie posługiwać się tym, co posiadamy. Dlatego psujemy to, co mamy, albo to, co mamy, psuje nas...

Być uczniem Chrystusa, to znaczy uczyć się całe życie używania tego, co mamy. Uczeń Chrystusa powinien być ostrożny w wyciąganiu ręki po kolejne dobro, bo więcej czasu powinien poświęcać na naukę, niż na zdobywanie kolejnych dóbr...

Grzech zabija duchowo i fizycznie nas i ludzi obok, Kościół... Czas powrócić do Ewangelii i porzucić słabości, grzechy, do których już przyzwyczailiśmy się
i z którymi nam dobrze. Rzućmy się w ramiona Miłosiernego. On nas nie pozostawi, ale wesprze na drodze ku życiu Ewangelią...

Nie ma takich wewnętrznych rozterek, takich przestrzeni buntu i niezrozumienia i takiej ciemności, w którą Bóg nie zechciałby wejść. Chociaż tej wizycie często towarzyszą okoliczności, potęgujące chęć ucieczki przed Nim i przed sobą...

Jedno, co pozostaje, to czekać. Na szmer łagodnego powiewu, na chwilę wyjaśniającej wszystko ciszy. Chwilę, gdy zaczynamy rozumieć i kochać...

Panie, chcę porozmawiać z Tobą o swoim sercu, o jego głodach i tęsknotach, które oddalają mnie od Ciebie i drugiego człowieka... Oddaję się Tobie, bo tylko Ty możesz być moim spełnieniem... Oddaję Ci swoich bliskich, abyś ich umacniał i błogosławił...

Boże, zapraszam Cię do swojego serca i proszę o serce czyste i moc ducha... Spraw, by moje myśli, pragnienia, spojrzenia, czyny i postawy, zawsze i wszędzie, były czyste i w ten sposób podobały się Tobie... Proszę o dogłębne umiłowanie cnoty czystości i wierności...

 

 

 

Flag Counter