11 CZERWCA

CZWARTEK, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

EWANGELIA - J 6, 51-58 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem)

Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

MEDYTACJA

Żydzi w czasach Jezusa byli zszokowani, kiedy powiedział im, że swoje ciało daje za pokarm. Była to jednak logiczna konsekwencja Jego całkowitego poświęcenia się ludziom, oddania im swojego życia, ducha, ciała i krwi...

Prawdziwe wieczne życie wymaga prawdziwego żywego pokarmu. Liczne cuda eucharystyczne przypominają nam, że konsekrowana hostia nie jest tylko symbolem, ale prawdziwym ciałem Pana...

Będąc w hostii, Jezus, jak przed wiekami, wydaje się w ręce człowieka. Staje się bezbronny, narażony na zniewagi i profanacje, na obojętność i odrzucenie. Pozwala łamać się i dzielić, by Jego miłość nas przemieniała, by nasze ciało stało się Jego Ciałem Zmartwychwstałym...

Jezus wybrał czas żydowskiego święta Paschy, aby wypełnić to, co ogłosił w Kafarnaum - dać swoim uczniom swoje Ciało i Krew, jako prawdziwy pokarm niebieski...

Przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie, nową Paschę, jest antycypowane w Ostatniej Wieczerzy i sprawowane we Mszy świętej. Eucharystia antycypuje ostatnią Paschę Kościoła w chwale Królestwa Bożego...

Kiedy Jezus nakazuje swoim uczniom, aby spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew, zaprasza nas, abyśmy przenieśli Jego życie do naszego istnienia. To życie, które oferuje, jest życiem Boga...

Jako chrześcijanie żyjemy Jezusem. Wierzymy, że przychodzi do nas pod postaciami Chleba i Wina. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć. To tajemnica, do której możemy się jedynie zbliżyć...

Dzisiaj Jezus przechodzi pomiędzy naszymi domami, aby nam przypomnieć, że jest i troszczy się. Być może przypomina nam również, że powinniśmy jeszcze bardziej żyć Ewangelią...

Jezus mówi nam o życiu. Każdy z nas chciałby żyć wiecznie. On mówi o wieczności, o życiu wiecznym, ale konieczne jest nasze z Nim zjednoczenie. Musimy, jako ludzie wierzący, zrobić sobie rachunek sumienia i rozeznać, ile czasu poświęcamy Chrystusowi...

Wiem, że aby żyć duchowo, potrzebuję sycić się Jezusem, czerpać ze źródła życia... Jezu, chcę być z Tobą, Jezusem Eucharystycznym, adoruję Cię bez słów,
z miłością i wdzięcznością za życie... Proszę o łaskę wiary i dar adoracji Ciebie, Jezusa eucharystycznego...

 

 

 

Flag Counter