9 CZERWCA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 5, 13-16 (Wy jesteście światłem świata)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

MEDYTACJA

Sól zachowuje smak żywności i chroni ją od zepsucia. Jest ważna, a kiedyś była nawet substytutem pieniądza. Światło jest symbolem życia i poznania. Bez soli
i bez światła życie pogrąża się w ciemności, traci smak i ulega rozkładowi...

Porównując swych uczniów do soli i lampy, Jezus przypomina, że dar wiary i Jego bliskość są czymś wyjątkowym. Mają moc przemieniać wszystko, z czym się zetkną. Dlatego ten dar nie jest tylko na prywatny użytek...

Prawdziwa więź z Jezusem, wzrastanie w Jego miłości, promieniuje na zewnątrz, pozwala pełniej smakować codzienność, sprawia, że nasze oczy widzą to, co niedostrzegalne i są bardziej wrażliwe na potrzeby innych...

Jesteśmy darem dla innych. Niech ten dar rozlewa się dokoła, przenika środowiska, w których żyjemy. Niech będzie źródłem naszej wdzięczności Bogu, ale przez nas niech pobudza do wdzięczności wszystkich, którzy z nami przebywają...

Być jak sól, to nie tylko dodawać smaku. Czasami dla kogoś może to być sól w oku, a więc można narazić się swoją postawą...

Być jak światło, to znaczy rozświetlać te wszystkie mroki i szarości, w których zatracają się kontrasty i granice między dobrem i złem...

O tym, że jesteśmy potrzebni innym, nie decyduje ludzka opinia, ale to, jacy jesteśmy wewnętrznie. Świat potrzebuje autentycznego dobra, a nie tego, czego chce. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy byli dobrzy bez oglądania się na innych, zwłaszcza na ich oczekiwania...

Często pragniemy tego, co złe, bo nie znamy tego, co dobre. Stąd te dzisiejsze słowa Jezusa o tym, że mamy być solą i światłem, a nasze światło ma świecić wbrew wszystkiemu...

Chrześcijaństwo, nasze życie według Ewangelii, ma nadawać smak światu i rozświetlać go...

Sól służy temu, by nadać smak i zabezpieczyć trwałość żywności. Światło służy temu, aby dało się w ciemności żyć. To ważna konkluzja. Chrześcijaństwo jest po to, aby służyć, a nie po to, aby ulegać pokusie siły lub władzy...

By chrześcijaństwo stało się światłem świata, miastem na górze, pierwsi są potrzebni, a ostatni - niezbędni. To dzięki nim Słowo staje się życiem...

Boże spraw, by moje chrześcijaństwo było żywe i radosne, by stało się świadectwem głoszącym Twoją chwałę i dobroć... Pomóż mi stale odnawiać dar bycia solą i lampą świata... Daj głębokie przeżycie prawdy, że Jezus z ufnością powierza mi swoje zadania...

 

 

Flag Counter