8 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

EWANGELIA - Mt 5, 1-12 (Osiem błogosławieństw)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

MEDYTACJA

W kazaniu, które głosi Jezus, jest wiele obietnic błogosławieństwa Boga. Obiecuje szczęście dla tych, którzy cierpią niedostatek, zmagają się z cierpieniem
i walczą o sprawiedliwość. Będąc przy Bogu, można czerpać ze źródła mądrości, pokoju i miłości...

Dla Żydów błogosławieństwa były specyficzną formą dziękczynnej modlitwy, ponieważ stanowiły jeden ze sposobów rozumienia świata i wszystkiego, co on
z sobą niesie, jako nieustannego obdarowywania ludzkości przez Boga...

Jezus poszerzył granice błogosławieństw nawet na to, co nie jest przyjemne i radosne. Wskazał bowiem, że Bóg objawia swoją dobroć również w tym, co wydaje się nam nieszczęściem...

Ubóstwo Jezusa ubogaciło nas bezmiarem łaski, Jego smutek nas pocieszył, Jego cichość serca uzdrawia do dziś z napięcia i lęku. Jego pragnienie sprawiedliwości uczy nas postępowania wobec bliźnich...

Bóg chce szczęścia człowieka. Jest miłosierny, dlatego wielu może naprawdę doświadczyć ulgi w sumieniu. Jest czystego serca i dlatego nikt nie czuje się przy Nim zniewolony. Wprowadza pokój, jakiego ten świat nie potrafi dać...

Jezus cierpiał prześladowanie, abyśmy uniknęli potępienia piekielnego. Słyszał niejednokrotnie urągania i kłamstwa, ale błogosławił nawet swoich wrogów...

Osiem Błogosławieństw czasami bywa traktowane jak swoisty kodeks moralny. Jednak jest to raczej obietnica, którą Jezus daje swym uczniom...

Pójście za Jezusem może budzić lęk: czy idąc tą drogą będę szczęśliwy? Jezus odpowiada na te obawy zdecydowanym TAK. Z Jego słów wynika, że idący za Nim są niejako skazani na bycie szczęśliwym...

Naśladowcy Jezusa tracą czasami małe szczęścia, które daje ten świat, ale zyskują szczęście wielkie, większe od wszelkiej straty, którą można ponieść na skutek wyboru tej drogi. Wielkie szczęście dużo kosztuje, bo zawsze „kosztuje to, co ma wielką wartość” (św. Jan Paweł II)...

Kazanie na górze uczy nas pokory i daje receptę na szczęście. Ta recepta to: wprowadzanie pokoju, bycie ubogim w duchu, miłosiernym, czystego serca, smutnym z powodu swoich ograniczeń i słabości, pragnącym sprawiedliwości…

Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia. Program Ośmiu Błogosławieństw, to zadanie dla każdego chrześcijanina, apel do serc ludzi odpowiedzialnych za losy tego świata. Osiem Błogosławieństw, to nasza istotna przepustka do świętości...

Droga błogosławieństw, to Droga szczęśliwych. Tak, nie na miarę człowieka, ale na miarę wołających: „Pomoc mi przyjdzie od Pana, który stworzył niebo
i ziemię" (Ps 121, 2)...

Wprowadzanie pokoju, bycie ubogim w duchu, miłosiernym, czystego serca, smutnym z powodu swoich ograniczeń i słabości, pragnącym sprawiedliwości… Boże, Ty wiesz, że to mnie przerasta... Proszę Cię o silną wolę kroczenia drogą Jezusowych błogosławieństw...

 

 

 

Flag Counter