7 CZERWCA

NIEDZIELA, Uroczystość Najświętszej Trójcy

EWANGELIA - J 3, 16-18 (Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony)

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

MEDYTACJA

Jezus podkreśla miłość Boga do nas. Pokazuje, że prawdziwa miłość wymaga wiary. On przychodzi i chce być naszym Zbawicielem i Panem, ale jednocześnie nie narusza naszej wolnej woli...

Mamy wybór. I to od nas zależy, czy otworzymy się na dary, jakie On nam przygotował...

Kiedy decydujemy się grzeszyć i iść własną drogą, skazujemy się na potępienie. Grzech odciąga nas od Boga i prowadzi do śmierci duchowej. Ta śmierć jest gorsza niż fizyczna utrata życia, ponieważ prowadzi do życia w nędzy i oddzieleniu od Bożego pokoju i radości...

Jezus został wysłany na misję, aby uwolnić nas z niewoli grzechu oraz zapewnić obfite życie, które nigdy się nie skończy. Jego śmierć przyniosła nam prawdziwą wolność i obfite nowe życie w Jego Duchu oraz przebaczenie i adopcję - jesteśmy dziećmi Boga...

Bóg przyszedł na świat z miłości, po to, aby otworzyć nam niebo. Warto odejść od obrazu Boga szukającego jedynie naszych wad, a odkryć Boga kochającego
i miłosiernego. On naprawdę chce, aby jak najwięcej z nas dotarło do nieba...

Bywamy niepokorni, a Bóg nieustannie pochyla się nas nami i przebacza. To wiemy i akceptujemy. Jednak do braku pokory można przyzwyczaić się,
a przebaczenie traktować jak coś, co się nam należy...

Jezu, otwieraj moje serce na miłość, jaką masz dla mnie i przez to umacniaj moją wiarę...

 

 

Flag Counter