6 CZERWCA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
albo wspomnienie św. Norberta, biskupa

EWANGELIA - Mk 12, 38-44 (Jałmużna ubogiej wdowy)

Jezus nauczając rzesze mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”.
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

MEDYTACJA

Uczeni w piśmie obnosili się ze swoją pobożnością, robiąc wrażenie, że są wierni i dobrzy. Swoją wiarę wyrażali jedynie w zewnętrznych symbolach i gestach, które pozwalały im poczuć pozorną satysfakcję...

Wdowa, pomimo ubóstwa, potrafiła dać coś od siebie i zaryzykować dla Boga, bo bardzo Mu ufała...

Bóg, patrząc na człowieka, nie daje się zwieść pozorom. Uczeni w Piśmie mogli oficjalnie interpretować i komentować Słowo Boże. Jezus wskazuje jednak, że wśród nich są i tacy, którzy stali się rzemieślnikami Słowa i komediantami kultu...

Wdowa złożyła dobrowolną ofiarę z całego swego mienia. Jezus, wskazując na jej zachowanie, uczy wrażliwości i litości dla słabszych i biednych...

Jezus ostrzega nas, że jeśli damy się zwieść pozorom w naszym postrzeganiu świata i innych osób, możemy spodziewać się rychłego Sądu. Patrząc bowiem na kontekst dzisiejszej Ewangelii, w kolejnych wersetach Ewangelii Marka, zapowiadane są Sąd Ostateczny i zburzenie świątyni...

Jesteśmy po to, aby miłować i służyć, a nie zaspokajać udawaną dobrocią swoje ego...

W ważnych chwilach życia, istotną rolę odgrywa czas i każda minuta jest istotna... Boże, daj odwagę żyć dla Ciebie i dawać więcej prawdziwego siebie, byś był dla mnie najważniejszym celem... Daj hojność serca i życie bogate w Ciebie...

 

 

Flag Counter