2 CZERWCA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra

EWANGELIA - Mk 12, 13-17 (Podatek należny Cezarowi)

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?”
Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: „Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć”.
Przynieśli, a On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?” Odpowiedzieli Mu: „Cezara”.
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. I byli pełni podziwu dla Niego.

MEDYTACJA

Uczeni w Piśmie zadali Jezusowi podchwytliwe pytanie po to, by postawić Go w trudnej sytuacji. On jednak zwyciężył w tej dyskusji i wypowiedział słowa, które są wskazówką dla osób, które chcą Go naśladować: „Oddaj cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”...

Do Jezusa możemy przyjść ze wszystkim, co wydaje się nam trudne i przytłaczające. On zna nas najlepiej i chce nam pomóc w dojściu do prawdy
i w znalezieniu odpowiedzi, które ukoją nasze serce...

Odpowiedź Jezusa stała się swego rodzaju normą, która reguluje katolicką naukę społeczną. Człowiek ma obowiązki wobec Boga i społeczności, w której żyje. Nie możemy zwalniać się z obowiązków wobec państwa, jeśli nie godzą w naszą wiarę...

Jezus nie dał postawić się przeciwko komukolwiek. Bóg nigdy nie jest przeciwko komuś. Nie oznacza to, że nie nazywa zła po imieniu, albo że toleruje niesprawiedliwość. On po prostu nie staje przeciw człowiekowi, ale przeciw złu...

W kontekście, w którym miało miejsce ewangeliczne wydarzenie, przejawem patriotyzmu powinno być, według Jezusa, nie tyle niepłacenie podatków Cezarowi, co raczej wierność Mojżeszowej tradycji, czyli Bożym przykazaniom...

Żyję, a więc i moja wiara żyć musi... Duchu Święty, proszę Cię choć o cząstkę Twoich darów, abym żył na co dzień coraz bardziej Ewangelią i stawał się dla ludzi bardziej przekonywującym w realizacji chrześcijaństwa...

Jezu, bądź moim Przewodnikiem i Nauczycielem... Proszę Cię o otwarte serce, które będzie chciało Cię słuchać i naśladować... Daj prostolinijność i czystość intencji w moim postępowaniu...

 

 

 

Flag Counter