31 MAJA

NIEDZIELA, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

EWANGELIA - J 20, 19-23 (Jezus daje Ducha Świętego)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

MEDYTACJA

„Pokój wam” – powiedział Jezus do Apostołów. Pokój wam, czyli - nie jesteście sami, nie lękajcie się, jesteście powołani. Nieważne, że mogą przyjść trudności, cierpienie lub śmierć męczeńska. Czuwa nad wami Duch Boży, moc Boża. Wszystko obróci się ku dobremu...

Pokój to obudzenie świadomości, że Apostołowie są w rękach Boga. Ludzie, którzy byli wypaleni i nie było w nich życia, zostają ożywieni, bo otrzymują Ducha Ożywiciela. Odtąd nie będą obawiać się Żydów ani przyszłości. A nawet będą cieszyć się, że mogą cierpieć dla Jezusa...

Duch Pocieszyciel czyni z uczniów nowych ludzi, pozwala im żyć, działać i kochać. Stają się głosicielami Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju...

Tchnienie Jezusa w nas jest tworzeniem nowej rzeczywistości. Jest nią miłość, która nas przenika. Ta miłość wyraża się przede wszystkim w przebaczeniu...

Kiedy wiara jest niemożliwa, nadzieja w Bogu nieosiągalna, nie spodziewamy się miłości, obfitości i szczęścia, a jednak, gdy wyznamy, że naszym Panem jest Jezus, to jest to działanie Ducha Świętego. Doświadczamy wtedy Jego mocy...

Spotkanie z tą Osobą, którą nazywamy Parakletem, Duchem Prawdy, Pocieszycielem, odbywa się jakby mimochodem. Wiara, nadzieja i miłość, nie powinny istnieć, a przecież są, na wyciągniecie ręki, blisko, tuż obok... Są dla nas dostępne w Nim...

Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności, dar bojaźni Bożej... Oby Duch Święty udzielił nam swych darów...

Jezu, wlej w moje serce swego Ducha, swoją miłość... Ulecz wszystkie moje rany, ożywiaj i umacniaj mnie każdego dnia...

 

 

 

Flag Counter