26 MAJA

WTOREK, Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

EWANGELIA - J 17, 1-11a (Ojcze, otocz swego Syna chwałą)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

MEDYTACJA

Jezus modli się za każdego z nas. Nasza wiara jest oparta na Jego modlitwie. On chce, abyśmy poznali imię Boga i zostali otoczeni chwałą. To imię brzmi: Ojcze, Tato... W tej relacji znajdziemy swoją chwałę i bezpieczeństwo...

Jezus nie prosi za światem, aby zmienił się, ale prosi za każdego z nas, byśmy odnaleźli swoją chwałę, czyli pewność i radość w relacji z Bogiem. To, co dla Jezusa jest najważniejsze, to pamięć, że Bóg jest naszym Ojcem, a my, tak jak Jezus, jesteśmy Jego dziećmi...

Jezus modli się za siebie, za Apostołów oraz za tych, którzy w przyszłości będą należeć do Jego Kościoła. W pierwszych słowach modlitwy mówi, że celem uwielbienia Syna, a w Nim Ojca, jest życie wieczne...

"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17, 3)... Znać Boga, to znać Ojca, znać Syna i Ducha Świętego. Znać Ich, to pozostawać z Nimi w komunii i zapomnieć o wszystkim innym...

Nasze chrześcijańskie życie powinno być nieustannym poznawaniem Boga żywego i prawdziwego, poznawaniem Go w świetle nauki Jezusa i kroczeniem ku Niemu, zgodnie z wolą Ducha Świętego...

Bóg kocha za darmo, dlatego nasza wiara powinna być bezinteresowna, ma być wyrazem naszej miłości ku Niemu i odpowiedzią na Jego miłość. Do tego jednak potrzeba poznania Boga, nieustannego odkrywania Go i zmiany naszej postawy wobec Niego...

Bóg, który z miłości idzie na śmierć za nas po to, abyśmy mieli życie na wieki, abyśmy Go poznali... Miłość ukrzyżowana... Wpatrujmy się w Niego i miłujmy, na ile potrafimy, nawet wówczas, kiedy nie jest nam łatwo...

...Boże, wypowiadam teraz słowo „Ojcze” i chcę wyrazić swoje pragnienie jeszcze większego zaufania Tobie oraz głębokiej więzi z Tobą w obliczu dzisiejszych zmagań...

 

 

 

Flag Counter