24 MAJA

NIEDZIELA, Siódma Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

EWANGELIA - Mt 28, 16-20 (Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

MEDYTACJA

Jezus posyła uczniów do wszystkich ludzi. Mają kontynuować Jego misję, udzielać chrztu, nauczać tego, czego nauczyli się od Niego. To nie jest proste zadanie. Uczniowie muszą jeszcze wiele zrozumieć i przeżyć, a potem przekazać swoją misję następnym...

Trudno jest trafić z Jezusem do wszystkich, zwłaszcza że wielu nie chce, aby ich pouczać, są nieufni i pogubieni, a o swoje grzechy obwiniają innych...

Wierzący w Chrystusa tworzą Kościół, są wspólnotą ludzi, którzy kochają bliźnich tak, jak On nas umiłował. Kochających, a nie osądzających, miłujących nieprzyjaciół... To bardzo trudne, ale z Jezusem, jest możliwe...

Jezus zapewnia nas nieustannie o swojej obecności i bliskości, bo pragnie towarzyszyć nam w ziemskiej pielgrzymce. Chce nas umacniać na spotkanie z Nim
w Niebie...

Jezus wskazuje cel naszego chrześcijańskiego życia na ziemi. Jesteśmy zaproszeni do współdziałania, aby je wypełnić. Trzeba nam czynić Jego uczniów ze wszystkich ludzi...

Bez Ducha Świętego, bez Jego pomocy w przemianie wątpliwości i lęków, ani apostołowie, ani my, nie jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu. Prośmy więc Go, aby nas przemieniał...

Jezu, mój Królu, spraw, abym nie wątpił, że Ty, Bóg, jesteś ze mną aż do skończenia świata... Proszę o radość i głęboką wiarę w nieustanną Twoją obecność
w moim życiu... Udziel mi swej łaski... I to mi wystarczy...

 

 

 

Flag Counter