22 MAJA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy

EWANGELIA - J 16, 20-23a (Smutek wasz zamieni się w radość)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się
w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać».

MEDYTACJA

W pożegnalnej mowie Jezus mówi uczniom o swoim odejściu. Uprzedza, że będzie to dla nich czas smutku, ale potem nadejdzie czas radości... "Smutek wasz zamieni się w radość" (J 16, 20)...

Prawdziwa radość powinna być sposobem wyrażania się chrześcijanina. Taka radość pojawia się na obliczach uczniów, którzy podążają za Jezusem i głoszą Go innym...

Radość, którą obiecuje Jezus uczniom, nie jest wesołością spowodowaną zewnętrznymi zdarzeniami. Nie jest też pustką i beztroską światowego życia. To radość prawdziwa. Radość, która żyje nadzieją nieba...

Jezus nazywa błogosławionymi ludzi, którzy żyją nadzieją nieba. Może dziś doświadczamy biedy, odrzucenia lub krzywdy, ale za to jutro Bóg nagrodzi nas za krzyż podjęty z wiarą...

Każde cierpienie jest zapowiedzią radości. Z każdego cierpienia bowiem rodzi się życie, nowe życie. Chyba, że będziemy je odrzucać. Cierpienie przeżywane
w postawie buntu nie przynosi owoców, natomiast zaakceptowane - przemienia nas, czyniąc podobnymi do Boga...

Trud i cierpienie oczyszczają nas z egoizmu i powodują, że zaczynamy widzieć Boga i spotykamy się z Nim twarzą w twarz...

Chrześcijanin, to człowiek z tego świata, ale jednocześnie - nie do końca do niego należy...

Czasami nasz sposób życia, wartości ewangeliczne według których staramy się żyć, są inne niż ludzi wśród których jesteśmy, nie zawsze są one zrozumiałe
i bywają powodem drwin...

Tym, co ma nas, chrześcijan, powinno odróżniać od innych są: świętość, miłość, przebaczanie, wprowadzanie pokoju, jedności, szacunku i dobroć. Oby tak było...

Jezus z każdego smutku może wyprowadzić radość. Nasze zjednoczenie z Jezusem sprawia, że możemy zostać świadkami prawdziwej radości chrześcijańskiej...

Złudna radość świata często płynie z tego, że odrzuca Jezusa. Ale prawdziwa radość płynie z naszego zjednoczenia z Jezusem. Źródłem naszej radości jest prawda o Miłosierdziu Bożym...

Jezu, proszę Cię o dogłębne przeświadczenie, że Ty jesteś źródłem pełnej radości... Udziel mi daru prawdziwej radości, którą obiecujesz swoim uczniom, a więc i mnie...

 

 

 

Flag Counter