20 MAJA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

EWANGELIA - J 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

MEDYTACJA

Życie w prawdzie jest niezwykle ważne. Jednak czasami trudno jest zaakceptować prawdę o wydarzeniach, bliskich lub o sobie. Jezus zna te sytuacje i wie
o prawdach, których nie można udźwignąć. Nie można udźwignąć samemu...

Jezus składa uczniom obietnicę, że nie zostawi ich samych. Duch Prawdy poprowadzi ich ku pełnemu poznaniu, wyzwalając z lęku, rozpaczy i samotności. Duch, który będzie ich pocieszał i bronił w każdej sytuacji...

Jezus obiecuje nadejście Ducha Pocieszyciela, dzięki któremu uczniowie będą mogli zrozumieć Jego naukę. Dotąd objawiał ją w nauczaniu, czynionych znakach i w swoim życiu...

Duch Pocieszyciel oznajmi Prawdę. Będzie aktualizował Prawdę przyniesioną przez Jezusa, będzie wskazywał na znaczenie przyszłych wydarzeń w świetle tej Prawdy i będzie przypominał dzieła dokonane przez Jezusa...

Dzięki Duchowi uczniowie Jezusa staną się zdolni ustalić, jak postępować w różnych sytuacjach i jak odnosić się do świata... Przyjdź, Duchu Święty...

Być człowiekiem prawdy o sobie, o swoich relacjach w odniesieniu do ludzi i Boga... Nie warto udawać. Przed Bogiem nie trzeba, bo On i tak wie, jak jest naprawdę. Duch Święty jest nam potrzebny, abyśmy byli sobą i nie udawali. Abyśmy razem z Nim stawali się lepsi...

Duch Święty pomaga zrozumieć nauczanie Jezusa i strukturę Kościoła. W duchu wierności Jezusowi pomaga odpowiadać na nowe wyzwania, przed którymi stoją uczniowie Syna Bożego. Łatwo zatrzymać się na tym, co zewnętrzne i zatracić sens. Na szczęście jest Duch Święty...

Jezu, wiem, że mogę powiedzieć Ci wszystko... Ty znasz moje doświadczenia prawdy... Proszę o dogłębne poddanie się natchnieniom Ducha Świętego...

 

 

 

Flag Counter