18 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika

EWANGELIA - J 15, 26-16, 4a (Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem».

MEDYTACJA

Jezus na początku działalności cieszył się dużym uznaniem swojej wspólnoty. Gdy odwiedzał synagogi, był proszony o wyjaśnianie Pism. Ludzie z pewnością słyszeli o cudach, których dokonał, a jednak pewne szczegóły ich drażniły i były nie do przyjęcia...

Jezus mówi Apostołom, że w pełni zaświadczy o Nim dopiero Duch, którego pośle im od Ojca... W obrazie gołębicy był już podczas rozpoczęcia działalności Jezusa nad Jordanem. Wówczas słyszeliśmy, że Ojciec ma w Tym Synu upodobanie...

Poprzez chrzest jesteśmy złączeni z Chrystusem na dobre i na złe. Możemy coraz bardziej upodabniać się do Niego, stawać się Jego uczniami, by poprzez nasze świadectwo inni ludzie poznali Miłość, jaką Bóg umiłował świat...

Świat nie lubi chrześcijan, bo nie poznał Boga Ojca, ani Jego Syna. Jeśli świat akceptuje chreścijan w pełni, to trzeba by poważnie zastanowić się, na ile należymy do Chrystusa. Jeśli nienawidzi chreścijan, też trzeba pytać, czy naprawdę za wierność przykazaniom Jezusa?...

Słowa Jezusa są pełne nadziei. Zapowiada nam Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Nie zostaniemy sami. Jest i będzie z nami Duch Święty...

Jako ludzie wierzący każdego dnia doświadczamy obecności Ducha Świętego. W dzisiejszych czasach wymagane jest świadectwo naszej wierności Jezusowi
i Ewangelii, dlatego bardzo potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu...

Duch Święty, Duch Prawdy, umacnia nas każdego dnia, ofiaruje swoje dary, daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego życiowego powołania...

Świadectwo życia, świadectwo poprzez życie... Jezu, dzielę się z Tobą swoimi wątpliwościami i wyznaję Ci swoje pragnienia...

Proszę o Ducha Świętego... Proszę o dogłębne doświadczenie mocy Ducha Świętego w chwilach próby... On pomoże, nauczy i przemieni mnie, aby bardziej mi się udawało…

 

 

 

Flag Counter