16 MAJA

SOBOTA, Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

EWANGELIA - J 17, 20-26 (Aby stanowili jedno)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

MEDYTACJA

Jezus rozpoczyna modlitwę od proszenia za Apostołów oraz innych ludzi, również za tych, których nie zna i w czasie swojego ziemskiego życia nie pozna. Pragnie zbawienia nie tylko dla umiłowanych, ale dla jak największej liczby ludzi...

Jezus modli się o jedność. Zwraca się bezpośrednio do Ojca. Podkreśla, że wszystko co ma, ma od Boga i wszystko, co mają ci, za których prosi, mają od Boga. Fundamentem wiary Jezusa jest świadomość obecności i działania Boga w Jego życiu...

Jezus pragnie, aby uczniowie poznali, że On stanowi jedno z Ojcem i został przez Niego posłany na świat dla naszego zbawienia...

Powinniśmy każdego dnia i w każdej sytuacji dawać świadectwo wprowadzania pokoju i jedności. To element chrześcijaństwa. Na tyle ważny, że po ostatniej wieczerzy Jezus prosił w modlitwie, aby jego uczniowie, ówcześni i przyszli, byli jedno...

Można różnić się między sobą, ale zachowywać jedność i pokój, bez wojen i wojenek, bez opluwania siebie... Obyśmy każdego dnia dojrzewali w tym...

W świecie i ludzkich sercach trwa nieustannie walka pomiędzy siłami dobra i zła. Czasami wydaje się, że ten ogrom zła jest tak wielki, że nie jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Czujemy się osaczeni, zdruzgotani i pozbawieni nadziei...

Jeśli doświadczamy trudnego zmagania o świętość, walki duchowej i upadków, pamiętajmy, że nigdy nasza sytuacja nie jest beznadziejna. Naszą siłą jest moc płynąca od Chrystusa, zwycięzcy śmierci, piekła i Szatana. Doświadczymy tej mocy, gdy zwrócimy się do Niego w ufnej modlitwie.

Dzisiejsza modlitwa Jezusa, to istotne zadanie dla chrześcijan. Musimy być jedno, aby świat nam uwierzył. Świat potrzebuje naszego świadectwa. Świadectwo jedności chrześcijan prowadzi innych do wiary...

Boże, dziękuję Ci, że jesteś ze mną każdego dnia i dziękuję za tych, którzy naśladują Jezusa w codzienności... Proszę o dar jedności dla mojej rodziny
i wspólnoty...

 

 

 

Flag Counter