13 MAJA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

EWANGELIA - J 15, 1-8 (Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

MEDYTACJA

Jezus jest Tym, z kogo możemy czerpać. Oto co chce nam zaproponować: zaczerpnij ze Mnie, wrośnij we Mnie, bądź ze Mną w relacji. Potem idź i przynoś obfity plon...

Trwanie w relacji z Bogiem kształtuje ludzkie serca, wpływa na to, jakie rodzą się w nim pragnienia. Umożliwia doświadczenie Jego obecności, towarzyszenia oraz opieki...

Bóg pragnie być naszym towarzyszem na drogach codzienności. Chce byśmy byli z Nim, byśmy w Niego wrastali... Chce byśmy byli w Niego wszczepieni, to znaczy byśmy z Niego czerpali wszystko, co jest nam niezbędne do pełni życia...

Wskazując na krzew winny, Jezus daje nam wskazówki, dotyczące naszego życia wiary. Mówi, że w krzewie winnym jest życie. Przypomina, że bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Wskazuje, że cechą winorośli jest związanie się z krzewem winnym...

Mamy życie w sobie tylko wówczas, gdy trwamy w prawdziwym Krzewie Winnym. Z winorośli rodzi się soczysty owoc, który jest przynoszony wielokrotnie. Prawdziwie wierzący człowiek przynosi obfity owoc, a wszystko dlatego, że trwa w prawdziwym Krzewie Winnym...

Cenimy sobie różne przynależności. Zabiegamy o nie, gdyż one nas nobilitują albo dają wsparcie lub gwarantują określone zyski. Jednak za mało cenimy sobie przynależność do Jezusa...

Jezus daje nam pokarm najlepszej jakości. Wprawdzie czasami boleśnie nas oczyszcza i przycina, ale zawsze po to, byśmy żyli jeszcze pełniej...

Pokarmem chrześcijanina jest także słowo, które oczyszcza nas. Czytajmy więc Słowo Boże i weryfikujmy je z życiem. Sięgajmy po Biblię, sięgajmy po nią często. Warto...

Słowo Boże oczyszcza nas. Słowo Boże jest w nas. Ono w nas pracuje i doskonali nas. My potrzebujemy ciągłego oczyszczania się Słowem Bożym. Zatem, przyjmujmy tę pracę Boga Ojca w nas...

Ewangelia dzisiejsza to wielki program dla wszystkich, którzy pracują nad Słowem Bożym. Być uczniem Chrystusa zasłuchanym w Słowie Bożym, to wielka godność...

Jezu, proszę Cię o życie głęboko zakorzenione w Tobie i w Twoim Słowie... Proszę o łaskę zaufania Tobie, o pragnienie poznawania Ciebie, wrastania w Ciebie poprzez modlitwę i karmienie się Twoim Słowem...

 

 

 

Flag Counter