9 MAJA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 14, 7-14 (Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

MEDYTACJA

Filip, wraz z innymi uczniami, od trzech lat chodził z Jezusem. Jezus dzielił z nimi swoje życie, codzienny trud i zmęczenie. Uczniowie znali Go. Byli świadkami tego, jak nauczał, czynił znaki i cuda. Mimo to w uczniach wciąż była niepewność...

Można dużo wiedzieć o Jezusie, ale wciąż Go nie znać. Poznanie Go jest procesem i wymaga zaangażowania nie tylko umysłu, ale i serca. Nabywanie wiedzy
o Nim należy połączyć z czasem bycia z Nim...

Jezus zaprasza do takiego poznania, które wydaje owoce wiary przez świadectwo życia i czyny Jego uczniów. Chciejmy więc podjąć trud poznawania Jezusa poprzez zaangażowanie się wraz z Nim, a uczynimy wielkie dzieła...

Czy ktoś, kto patrzy jak żyjemy, może powiedzieć, że widzi w tym Boga?... To może być egzamin z naszego chrześcijaństwa, który nie zawsze zdajemy. Chodzi o to, aby nasz sposób życia wypływał z wartości Ewangelii...

Przeszkody w ewangelizacji, to ateizm, liberalizm, prądy kulturowe i lobby, ale również bariery, jakie wierzący mają w swoim sercu. To zazdrość, ale
i przekonanie, że zna się prawdę i dalej iść nie trzeba. Wtedy wiara przestaje być drogą i staje się religijnym rytuałem...

„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14, 8)... Słowa Filipa wyrażają pragnienie serca człowieka wiary, pragnienie każdego z nas. Jednak to Jezus pokazuje nam Ojca. Musimy w to wierzyć, mieć pewność wiary i iść za Jezusem...

Jezus pokazuje nam Ojca. Naszą wiarą powinniśmy rozpoznać dzieła Ojca... Jezus wskazuje nam, że Ojciec działa i dokonuje wielkich dzieł. Musimy umieć rozpoznać Boga w Jego dziełach. Skoro Ojciec działa, to działa również w sercu człowieka...

Jezus pragnie, by nasza wiara była mocna. „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14, 14)... To obietnica, która daje nadzieję i pokój serca...

Boże, proszę o zażyłą więź z Tobą, moim Ojcem i modlę się o to, by patrząc na to, co robię, ludzie obok mnie mogli rozpoznać, że żyję blisko Jezusa... 

Flag Counter