4 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Floriana, męczennika

EWANGELIA - Mt 10, 28-33 (Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało)

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
«Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet wszystkie włosy na głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

MEDYTACJA

Jezus mówi o swojej relacji z nami. Nie jest najemnikiem, który czerpie jedynie zyski z opieki nad owcami. Od naszego myślenia o podejściu Jezusa do nas także wiele zależy. Traktując Go jak najemnika, zaczynamy odnosić się do Niego jak do dzierżawcy i chcemy się targować...

Jezus żyje życiem swoich przyjaciół. Nie zostawia nas na pastwę złych duchów, broni naszej duszy przed zagrożeniami. W żadnej walce nie jesteśmy zostawieni. W trudnych chwilach Jezus jest obok nas. Jesteśmy zaproszeni, by Mu zaufać, a On chce przywracać nam nadzieję...

Poznanie Jezusa bierze się z przebywania z Nim, z żywym i obecnym Zbawicielem. Rozważanie Jego słów, to rozważanie Jego samego, poznawanie Go...

Musimy sobie uświadomić, że i my stajemy gdzieś wśród wezwanych, a Duch Święty pochyla się także nad nami. Dajmy się Jemu prowadzić i współpracujmy
z łaską...

Jezus przypomina nam, że jesteśmy Jego własnością. Takie sformułowanie być może kojarzy się nam ze zniewoleniem. Ale tak nie jest. Być własnością Boga oznacza, że On zrobi wszystko dla naszego zbawienia, bo dla Niego mamy wartość nieskończoną...

Pasterzami są nie tylko biskupi, księża, zakonnicy lub siostry zakonne, ale także ci, którzy, jako chrześcijanie, sposobem życia i słowem, są szczególnie powołani do przekazu wiary...

Pasterzowanie według Jezusa, to trudny model, który szybko zamieniamy na przywództwo i liderowanie. Pasterz ma „umierać za owce”, a to oznacza miłować je po krzyż, przebaczać, służyć i być dla nich…

Wielkość i piękno Ewangelii tkwi w jej powszechności, ukierunkowaniu na każdego człowieka, bo za wszystkich umarł Chrystus. Bez stawiania jakichkolwiek warunków. Trzeba więc wyjść z wygodnej zagrody i poszukać innych owiec, bez względu na wszystko i wszystkich...

Boże, dziekuję Ci za spotkania z Tobą podczas modlitwy... Zapraszam Cię, abyś towarzyszył mi nadal w codziennym życiu…


 

 

Flag Counter