1 MAJA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika

EWANGELIA - J 6, 52-59 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem)

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

MEDYTACJA

Jezus w synagodze wypowiedział słowa, które dla Żydów były niedorzeczne. Sprzeczali się oni między sobą, patrząc na Jezusa jak na obłąkanego, bo to niemożliwe, by człowiek przy zdrowych zmysłach namawiał do spożywania swojego ciała...

Eucharystia jest dla nas źródłem życia. Chrystus daje nam się jako Pokarm, byśmy byli z Nim zjednoczeni, byśmy mieli życie. Ta prawda daje nam nieustanną nadzieję...

My patrzymy na Ofiarę Eucharystyczną i dar Komunii Świętej z innej perspektywy. Nie jesteśmy tak zszokowani jak Żydzi przed dwoma tysiącami lat, ale, tak naprawdę, przydałoby się więcej tego zadziwienia...

Mamy szczęście, że możemy spotykać się z Jezusem codziennie. Każdego dnia możemy Go przyjmować do serca i pogłębiać Jego życie w sobie. On poprzez Komunię Świętą pragnie nas przemieniać, byśmy stawali się coraz bardziej do Niego podobni...

Byłby w błędzie ktoś, kto sądziłby, że samo spożywanie ciała Jezusa pod postacią chleba i picie Jego krwi pod postacią wina, daje człowiekowi życie wieczne. Przyjmowanie tego Prawdziwego Pokarmu nie dokonuje się bowiem tylko poprzez usta...

Prawdziwy Pokarm przyjmuje się przede wszystkim sercem. Kto przyjmuje ten Pokarm tylko do żołądka, a nie do serca, ten w ogóle Go nie przyjmuje.
A przyjąć do serca oznacza pozwolić, aby to serce przemienił, ożywił i napełnił swoją treścią...

Jako ludzie wiary wiemy, że nasze życie zmienia się, ale nie kończy się w chwili śmierci. Idziemy do Boga. Wierzymy, że On czeka na nas z otwartymi, pełnymi troski i czułości, rękoma. Tym, co jest pomocą na tej drodze, jest Eucharystia. Nie zaniedbujmy więc jej...

Pawła, który tropił chrześcijan, zaślepiał gniew na tych, których uznał za sprzeciwiających się Bogu. Żydów, którzy słuchali Jezusa, zaślepiała niewiara w sens Jego słów... Nas trapią te same przywary: ślepota na wolę Boga, na prawość Jego nakazów i na realizm obietnic...

Jezu, dziękuję Ci, że oddałeś swoje życie, abym ja mógł żyć... Dziękuję, że codziennie chcesz mnie umacniać swoim Ciałem i Krwią... Proszę o prawdziwe doświadczenie prawdy, że codziennie dajesz mi życie...

 

 

 

Flag Counter