30 KWIETNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 6, 44-51 (Chleb żywy, który zstąpił z nieba)

Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

MEDYTACJA

Jezus stwierdza, że to Bóg pierwszy wzywa człowieka do siebie, to Bóg pierwszy szuka człowieka...

Gdy Jezus określał siebie jako żywy chleb do spożycia, wielu Jego uczniów odchodziło od Niego, bo nie rozumieli, co mówił... Obecnie Duch Święty podczas każdej Eucharystii przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa...

Bóg daje każdemu tyle wiary, ile mu potrzeba. W jedności z Jezusem możemy, jak chlebem, dzielić się z innymi sobą, swoimi zasobami i swoim czasem...

Bez regularnego uczestnictwa we Mszy świętej nie mamy szans, by nasza dusza mogła wzrastać...

Bóg karmi nas swoją Miłością, czyli „chlebem”, którym jest „Jego ciało za życie świata”. Kto przyjmuje ten pokarm, nie umrze. Człowiek pełen Miłości jest bowiem niezniszczalny. Odejdzie z tego świata, ale jego odejście będzie zwycięstwem i początkiem czegoś nowego...

Aby się posilić nie wystarczy przyjść na ucztę. Trzeba jeszcze z niej skorzystać przez spożycie tego, co zostało postawione na stole...

Słowo Boże wie, na jakiej jesteśmy drodze i spotyka nas właśnie tam. Bóg mówi do nas konkretnym słowem i w konkretnej chwili. Spotkanie ze Słowem łączy ludzi Kościoła z sobą i z tymi, do których Słowo jest skierowane...

Nasze spotkanie ze Słowem jest po to, byśmy jeszcze bardziej poznali Tego, który siebie dał za życie świata...

Wiara i Eucharystia odgrywają najważniejszą rolę w naszym życiu. Prowadzą nas do zjednoczenia z Bogiem, dają życie wieczne. Każdy z nas jest stworzony dla życia, także tego w wieczności...

Do życia wiecznego musimy przygotować sie. Istotne są tu dwa warunki: wiara w Jezusa i Eucharystia – Ciało za życie świata. Tylko głęboka wiara, nasz osobisty kontakt z Jezusem, da nam życie wieczne...

Jezu, modlę się dzisiaj o otwartość serca na przyjmowanie Ciebie w Komunii świętej wciąż na nowo, z całą Twoją nauką i tym, czym zamierzasz mnie obdarzać... Proszę o głęboką wiarę w moc Komunii świętej, która przygotowuje mnie na życie wieczne...

 

 

 

 

Flag Counter