29 KWIETNIA

ŚRODA, Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

EWANGELIA - Mt 11, 25-30 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Jezus opisuje prostotę, jedną z najważniejszych cech życia duchowego. Chodzi w niej o takie patrzenie na rzeczywistość i na życie, które dopuszcza pewną nieracjonalność, tajemnicę lub gotowość do ryzyka. Zatem, czy jesteśmy gotowi, by przyjąć to, co chce nam powiedzieć Bóg?...

Prostota jest sprzeczna ze wzorcami w naszej kulturze, dlatego warto się w niej ćwiczyć. W trakcie każdej medytacji i modlitwy należy wzmacniać w sobie postawę prostoty. Warto być gotowym na to, co będzie niezrozumiałe, co wymusi, by spojrzeć inaczej…

Warto przyjrzeć się i nazwać to, co przeszkadza prostocie. Mogą to być nadmiar myślenia, schematy lub strach przed nowym. Trwanie w postawie otwartości doprowadzi do tego, że usłyszymy to, co Bóg chce objawić, a dzięki temu otworzy się szansa, aby Go lepiej poznać...

Jezus cieszy się z tego, że Ewangelia została objawiona najpierw „prostaczkom” nie dlatego, by źle życzył „mądrym i roztropnym”, ale z powodu upodobania
w ludziach prostych i ubogich, na przekór kultowi rywalizacji, ze wskazaniem na współdziałanie...

Dajmy Bogu sobą pokierować. Boże jarzmo może nam pomóc być tym, kim naprawdę jesteśmy, a naszą służbę uczynić owocną...

Dzisiejsza Ewangelia jest szkołą pokory i prostoty. Tylko ludzie pokorni sercem mogą bowiem zrozumieć to, co Jezus nam objawia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój, ale także potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu...

Odczuwamy trudy naszego życia, czujemy zmęczenie, a nawet bezradność. Właśnie w takich trudnych sytuacjach potrzebujemy Jezusa, który jest łagodny
i pokorny sercem. On nas nie zostawia samych...

Pamiętajmy, że tak naprawdę, ważniejsza jest ewangeliczna mądrość niż uczona wiedza. Ewangeliczną mądrość zdobywa się w szkole Serca Jezusowego...

Jezu, naucz mnie być prostym i otwartym na słowo Boga oraz daj odwagę wcielać je w życie...

 

 

 

Flag Counter