25 KWIETNIA

SOBOTA, Święto św. Marka Ewangelisty

EWANGELIA - Mk 16, 15-20 (Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk,
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

MEDYTACJA

Przede wszystkim trzeba ewangelizować siebie. Pierwszą naszą troską powinno być dbanie o własne życie duchowe i relację z Bogiem. Ile jest w nas Chrystusa, tyle możemy Go zanieść innym...

Ewangelizacja, to dzielenie się z innymi radością poznania i bliskości Boga. Jeśli nie jesteśmy zewangelizowani, to będziemy tylko moralizatorami, ideologami lub handlarzami świętości...

Pierwszymi adresatami Dobrej Nowiny są wszyscy chorzy, słabi, doświadczeni przez życie, samotni, cierpiący, odrzuceni i grzesznicy, gdyż Jezus powiedział, że lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi. Dlatego zachęca, żeby przychodzili do Niego wszyscy obciążeni i utrudzeni...

Prawdziwa ewangelizacja, to świadectwo miłości, cierpliwości, przebaczenia i modlitwy. Do takiej postawy zachęca nas dzisiaj Duch Święty...

Pierwszym środkiem ewangelizacji jest Pismo święte. Wystarczy że pozwolimy, aby ono nas przeniknęło. Do owocnej ewangelizacji potrzeba też wspólnoty żyjącej miłością, w której uczymy się, jak nieść swój krzyż i kochać nieprzyjaciół...

Misyjny nakaz Jezusa jest wciąż aktualny. Ciągle wyruszają w świat nowe zastępy misjonarzy i misjonarek. Są wśród nich kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, świeccy i współpracownicy misyjni w krajach rodzinnych misjonarzy...

Mandat misyjny Chrystusa musi być wciąż realizowany. Głoszenie Ewangelii jest wpisane w powołanie nie tylko kapłańskie i zakonne, ale w powołanie każdego z nas...

Nie wszyscy nasze głoszenie i świadectwo przyjmą, ale powinniśmy pamiętać, że misyjność należy do natury Kościoła. Każdy z nas w pewien sposób powinien mieć ducha misyjnego. Głosić i świadczyć mamy wszędzie i w każdym miejscu...

Chrystus mówi do każdego z nas. Każdy z nas powinienem być misjonarzem, bez względu na profesję, wiek i wykształcenie. Wiele ludzi wokół nas może poznać Chrystusa przez nasze życie, czyny i słowa. Wiele ludzi możemy przyprowadzić do Chrystusa...

„Kto nie uwierzy, będzie potępiony”... Bedzie potępiony, ale nie za karę. Potępienie jest naturalną konsekwencją odrzucenia Ewangelii. Bez Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu przez Jezusa – Syna Bożego, nie ma innej perspektywy jak potępienie...

Każdy z nas stanie wobec rzeczywistości swoich win i wobec własnej niedoskonałości. Tej rzeczywistości może zaradzić tylko to, co zawiera Ewangelia – prawda o Bogu, który kocha człowieka aż do szaleństwa Krzyża. Jeśli człowiek odrzuca tę prawdę, wybiera potępienie...

Głośmy Ewangelię z całych swoich sił, ale najpierw pozwólmy, by ona przesiąkła do głębi naszych serc...

„Wszyscy jesteśmy po to, aby głosić Ewangelię, ale tylko niektórzy słowem” (Św. Franciszek z Asyżu)...

Nie jest łatwo odnaleźć się w tym w świecie, w którym wmawia się nam, że wiara jest sprawą prywatną i nie można o niej mówić i dzielić się nią. Ale tak to nie działa i nie będzie działać. Nie da się...

Jezu, proszę Cię o dogłębne przekonanie, że Twoja moc towarzyszy mi na każdym kroku... Proszę o nowy zapał i siły do głoszenia Ewangelii wszędzie
i w każdym miejscu...

 

 

 

 

Flag Counter