22 KWIETNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 3, 16-21 (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony)

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

MEDYTACJA

"Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 17)...

Wszyscy pragniemy miłości, ale często boimy się ją przyjąć, bo nie wierzymy, że jest prawdziwa...

Bóg dowiódł swojej miłości, oddając nam Siebie w osobie swego Syna. Jezus jest więc dowodem bezgranicznej Bożej miłości...

Bóg nie jest sędzią, ale miłującym Ojcem, który pragnie naszego zbawienia. Ofiarowuje życie w miejsce śmierci, zbawienie zamiast potępienia. On bowiem nie pragnie śmierci grzesznika, ale chce, by ten nawrócił się i żył...

Kto wierzy w Chrystusa, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. Kto dopuszcza się nieprawości - nienawidzi światła, a kto spełnia wymagania prawdy - zbliża się do światła...

Bóg nie czyha na nasze upadki i potknięcia. Wiemy to, bo męka i Krzyż Chrystusa pokazują jak daleko miłość Boga do człowieka prowadzi Go dla zbawienia ludzkości...

Przyjmijmy przesłanie Ewangelii, że jesteśmy kochani przez Boga ofiarą Chrystusa. Zatem, przyjmijmy wezwanie do nawrócenia i dajmy prowadzić się Słowu Bożemu, by Ono inspirowało nasze codzienne wybory...

Sąd Ostateczny nie polega na tym, że Bóg rozlicza nas z dobrych oraz złych uczynków i podejmuje decyzję w zależności od tego, których uczynków jest więcej. Nie po to Bóg umarł na krzyżu za nasze grzechy, by potem te grzechy liczyć...

Sąd Boży to triumf miłosierdzia przed sprawiedliwością. Bóg nie odrzuca nikogo, o każdego walczy z miłością do końca. To my grzesząc, wybieramy ciemność bez Boga, nie zbliżamy się do Jego światła i nie wierzymy w przebaczającą miłość...

Kto nienawidzi Bożego światła, ten nie może zamieszkać na zawsze w Niebie, gdzie człowiekowi ciągle towarzyszy Boże światło. Pokochajmy więc Boże światło, czyli prawdę. Prawda nas wyzwoli od grzechu i win. Tylko ona doprowadzi nas do Nieba...

Jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Jezus przyszedł na świat powodowany miłością, a nie chęcią zemsty za nasze grzechy. Im bardziej odkrywamy Boga, który jest miłością i tę miłość praktykujemy, tym więcej w nas chrześcijaństwa i tym bardziej jesteśmy wiarygodni...

Bóg pokazuje, że stoi ponad ludzką zawiścią i każdą inną słabością. Z wszelkiego zła potrafi wyprowadzić znacznie większe dobro, w którym ukazuje swoją moc i chwałę...

Zazdrość i zawiść zamykają oczy na dobro. I mimo wewnętrznego przekonania, że jest dobrem, próbuje przed sobą samym nie uznawać go. Wmawia, że nie jest niczym szlachetnym, czy pięknym i szuka argumentów na potwierdzenie tego. Tak działa zazdrość...

Zazdrość zamyka oczy na to, co Bóg działa w naszym życiu i życiu innych ludzi. Sprawia, że nie zauważamy, jak wiele razy i my doświadczamy Jego cudownej interwencji...

Jezus złożył ofiarę za nasze zbawienie. Ta prawda jest dla nas mocą. Ona sprawia, że żyjemy każdego dnia...

Chrystus jest światłem. Ale my często wybieramy ciemność, grzech i nieprawość. Jeśli chcemy zbliżyć się do światła, do Chrystusa w naszym życiu, to powinniśmy spełniać wymagania prawdy, czyli żyć Ewangelią i Prawem Bożym...

Jezu, stoję przed Tobą i wpatruję się w Twoje miłosierne serce... Proszę o światło prawdy o Tobie, o sobie i o miłości, która wszystko przemienia... Proszę
o łaskę radykalnych i jednoznacznych wyborów życiowych...

 

 

 

Flag Counter