18 KWIETNIA

SOBOTA, Sobota w Oktawie Wielkanocy

EWANGELIA - Mk 16, 9-15 (Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii)

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».

MEDYTACJA

Maria Magdalena była pierwszą osobą, jakiej Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu. Bez wahania podzieliła się swoją radością. Zaniosła najważniejsze przesłanie naszej wiary, ale nie została przyjęta nawet przez tych, którzy byli bliscy Jezusowi...

Po śmierci Jezusa uczniowie byli w rozpaczy. Nie rozumieli tego, co się stało. Mieli zupełnie inne wyobrażenie o Nim i o Jego misji. Nie zrozumieli Jego nauczania, mimo że przez trzy lata byli przy Nim...

Jezus spotyka się z brakiem wiary swoich uczniów oraz ich uporem w przyjęciu prawdy o zmartwychwstaniu. Wyrzuca im to, ale ich nie odrzuca. Wręcz przeciwnie, wysyła ich na misję. Mają iść na cały świat i głosić to, w co sami wcześniej nie uwierzyli...

Bóg nie zraża się naszym niedowiarstwem, słabością i uporem. Wskazując na nasze braki, uświadamia nam fakt, że bez łaski nie możemy nic zrobić. Natomiast z Nim możemy wszystko...

Jezus posyła uczniów wtedy, kiedy doświadczyli Jego zmartwychwstania, ale także swoich „zmartwychwstań” i przemian. Kiedy „wyszli” ze swych słabości
i grzechu, wątpliwości i niewiary w sens chrześcijaństwa, kiedy zrozumieli, że bez Niego nie da się żyć...

Zmartwychwstanie Jezusa zmieniło cały świat, który okrył się wieczną wiosną nadziei... Oby i nasze serca tę nadzieję odkryły i w niej trwały...

Jezu, dziękuję za wiarę... Mówię Ci dzisiaj bez lęku o swoich wątpliwościach i proszę o umocnienie w wierze, o uzdrowienie serca z niewiary oraz radość
z Twojej obecności i Zmartwychwstania...

 

 

Flag Counter