16 KWIETNIA

CZWARTEK, Czwartek w Oktawie Wielkanocy

EWANGELIA - Łk 24, 35-48 (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma)

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął
i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

MEDYTACJA

Uczniowie, którzy spotkali Jezusa, opowiadali o tym swoim przyjaciołom. Cieszyli się, że rozpoznali Go przy łamaniu chleba. Wtedy Chrystus ukazał się po raz kolejny i ogłosił pokój. Oni jednak bali się...

Jezus zjadł rybę na dowód tego, że ma ludzkie ciało. Pokazał swoje rany, aby wskazać na swoje zwycięstwo nad śmiercią i cierpieniem. Ogłosił pokój, aby podnieść nas z naszych lęków i wątpliwości...

Jezus wskazał na proroctwa, które zapowiadały Jego przyjście. Przypomniał wydarzenia swojej Męki i Zmartwychwstania, które są wypełnieniem zapowiedzi proroków. Mówi nam, że jesteśmy świadkami Jego zmartwychwstania, odpuszczenia grzechów i nawrócenia...

Jezus zmartwychwstał wraz ze swoim ciałem nie tylko dlatego, że człowiek jest jednością duchowo-fizyczną, ale także po to, abyśmy wiedzieli, że nasze aktualne cierpienia i czekająca nas śmierć, są zwyciężone...

Jezus Zmartwychwstały przyniósł uczniom pokój, prawdziwy, wypływający z miłosierniej miłości i przebaczenia. On zmartwychwstał, ale i Apostołowie przeżywali swoje małe zmartwychwstania w człowieczeństwie i wierze, ze słabości i grzechów...

Darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój. To dar niezwykle potrzebny naszym sercom. Bez pokoju w sercu człowieka nie da się zaprowadzić pokoju
w świecie... Chrystus pragnie, byśmy byli Jego świadkami, ale równocześnie świadkami Jego Męki i Zmartwychwstania...

Chrystus prosi, byśmy zobaczyli i dotknęli się Jego rąk i nóg poranionych, byśmy dotknęli Jego ran. On daje nam się rozpoznać przy łamaniu chleba, na Eucharystii i przynosi nam pokój...

Jezu, proszę, daj mi doświadczenie Twojej radosnej obecności, oświecaj mój umysł, bym wiedział, jak dawać świadectwo... Daj doświadczenie Twojej obecności w Słowie i w codziennych wydarzeniach...

 

 

 

Flag Counter