13 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK, Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

EWANGELIA - Mt 28, 8-15 (Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom)

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

MEDYTACJA

Kobiety pośpiesznie, z bojaźnią i radością, oddaliły się od grobu i pobiegły oznajmić innym, że Jezus Zmartwychwstał. Duch Boga ożywił ich zaufanie, przymnożył wiary i zapalił je do działania oraz dzielenia się tym, co je spotkało...

Kobiety bały się, ale gdy ujrzały Jezusa, w geście wielkiego umiłowania i uniżenia objęły Jego nogi i oddały Mu pokłon. Zapewne ich serca pełne były emocji... Poprzez takie odczucia Jezus przychodzi także do naszych serc. Nie przeszkadzają Mu nasz lęk i zagubienie...

Zmartwychwstały Chrystus nie pozostaje bierny. Natychmiast rusza do Galilei, gdzie wszystko się zaczęło. Tam zaprasza swoich uczniów, którzy byli zasmuceni i zagubieni po śmierci swojego Mistrza...

Cudu zmartwychwstania nie można zatrzymać dla siebie. To wiadomość, którą mamy dzielić się. Zmartwychwstały Pan chce spotkać się z każdym człowiekiem. Dzielenie się prawdą, która wynika z wiary, jest zadaniem, jakie stawia przed nami Jezus...

Dzielenie się prawdą o Zmartwychwstaniu nie jest łatwe. Analogicznie jak w dniu zmartwychwstania, rozchodzą się plotki, które chcą zagłuszyć prawdę...

Kłamstwo, na jakie zdecydowali się arcykapłani, kosztowało ich oraz ryzykowali konieczność tłumaczenia się przed namiestnikiem. A jednak odrzucili prawdę
i wybrali kłamstwo. Tymczasem prawda nic by ich nie kosztowała, a ponadto uczyniłaby ich, i innych, szczęśliwymi...

Niestety, zbyt często przedkładamy kłamstwo nad prawdę dla doraźnych korzyści. Jesteśmy krótkowzroczni. Jezus natomiast wyprowadza nas na szerokie przestrzenie, gdzie są dalekie horyzonty. To oznacza wolność i brak lęku...

Jezus Zmartwychwstały już drugi raz przychodzi do kobiet. Idą dalej nieść dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Wiedzą, że ta informacja jest nie tylko dla nich. Są radosne, podekscytowane, pełne nadziei i pokoju, a ponadto, bardzo przekonujące i wiarygodne...

Nasze chrześcijaństwo, wypływające z wiary w Zmartwychwstałego, także powinno być radosne, pełne nadziei i pokoju, a ponadto, bardzo przekonujące
i wiarygodne. Nie trzeba słowem, ale przemienionym przez Niego, sposobem życia. Komu dziś tak, i to, powiemy?...

Wielu z nas boi się tego, co będzie po śmierci. Surowy sąd i surowa kara za niedoskonałości i zaniedbania. A nawet jeśli Bóg przyjmie nas do siebie, będzie Wielkim Niedostępnym... Jednak scena z dzisiejszej Ewangelii pokazuje co innego - bliskość i normalność...

Zatem, nie bójmy się. Jeśli wierzymy w Tego, który usprawiedliwia grzeszników, jeśli kochamy Go szczerze, z serca, nie bójmy się...

„Nie bójcie się”... Te słowa, to Orędzie Chrystusa zmartwychwstałego... Nie bójmy się przyjąć Chrystusa do naszego serca i życia. Nie bójmy się Jego Ewangelii, Jego miłości. Tak bardzo jest nam potrzebna Jego obecność. On przynosi Orędzie miłosierdzia i pokoju. On jest pokojem...

Jezu, dziękuję Ci za to, co dla mnie robisz i za wszystko, czego doświadczam... Proszę o głębokie pragnienie życia na co dzień z Tobą Zmartwychwstałym... Chwała Ojcu…

 

 

 

 

 

Flag Counter