12 KWIETNIA

NIEDZIELA, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

EWANGELIA - J 20, 1-9 (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

MEDYTACJA

W ciemności czujemy się niepewnie. Myśli i wyobrażenia wpływają niekorzystnie i wywołują lęk. Maria Magdalena też doświadczała lęku, gdy szła do grobu. Jednak to jej nie zatrzymało... Jak bardzo trzeba kochać, aby wstać rano i zacząć Go szukać...

Miłości nie da się opisać i wyjaśnić. Miłość zrozumie ten, kto jej doświadczył. Analogicznie jest ze śmiercią i zmartwychwstaniem. Bóg Ojciec w Jezusie objawia nam Jego miłość do nas...

Moc Jego miłości do nas wyrywa z ciemności grobu, rozpaczy i samotności. Misja zbawienia świata zakończyła się zwycięstwem Jezusa. Teraz Duch Święty pragnie kontynuować tę misję zbawczą w nas. Tylko jaki kamień musimy odsunąć?...

Wiara potrzebuje świadków, którzy spotkali Jezusa i mówią o Nim. Świadectwo Marii Magdaleny tak mocno poruszyło Piotra i Jana, że nie byli w stanie iść spokojnie do grobu. Jan biegł, by ujrzeć to, co Jezus zapowiadał. Dopiero, gdy zobaczył pusty grób, uwierzył Słowu...

Święty Jan przedstawia nam reakcje na prawdę pustego grobu. Maria Magdalena zobaczyła kamień odsunięty i przerażona biegła do uczniów, by powiedzieć, że zabrano ciało Jezusa...

Piotr biegł do grobu, wszedł do wnętrza, zobaczył płótna i chusty, które świadczyły o braku ciała Chrystusa... Jan również biegł do grobu i uwierzył, gdy zobaczył tam znaki zmartwychwstania...

Maria Magdalena, Jan i Piotr, niebawem spotkają Pana i wyznają swoją wiarę i miłość do Niego. Jan jednak dostąpi tej łaski bez pierwszego spotkania... Wiara, to dar łaski. Bóg dla każdego z nas ma plan. Trzeba ufać, że nam się objawi wtedy, kiedy przyjdzie czas...

Pusty grób Jezusa jest czytelnym znakiem, że, tak naprawdę, każdy grób jest pusty. Pusta jest też śmierć i każdy smutek. Śmierć jest złudzeniem, że nasze życie kończy się. Abyśmy nie ulegali temu złudzeniu, abyśmy byli realistami, Jezus uczynił swój grób pustym...

Pusty grób zapoczątkował zmiany. Najpierw ból zastąpiła zdumiona nadzieja, a potem zmieniło się wszystko. Świat wypełniła pewność, że to życie zmienia się, ale się nie kończy. Jest wieczna szczęśliwość w niebie...

Jezu, proszę Cię o serce dogłębnie przeniknięte radością ze spotkania z Tobą Zmartwychwstałym... Wyprowadź mnie z ciemności mojego zaryglowanego grobu i prowadź drogą do Ojca... Chwała Ojcu…

 

 

 

 

Flag Counter