11 KWIETNIA

SOBOTA, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna w Wielką Noc

EWANGELIA - Mk 16, 1-8 (Chrystus zmartwychwstał)

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.
Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”». One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.

MEDYTACJA

Jezus pocieszał ludzi, że krzyż to nie koniec, a początek przygody z Bogiem. Bóg ukazuje nam, że z cierpienia może powstać wiele dobrego... Po ludzku, jest to prawda trudna do zrozumienia, ale i do zrealizowania. Mamy bowiem cieszyć się z własnego cierpienia i bólu...

Śmierć to nie koniec życia. Perspektywa życia wiecznego porządkuje nam to ziemskie życie, w którym powinna być radość ze wszystkiego, co się w nim dzieje...

Zmartwychwstanie nadaje sens chrześcijaństwu. Pokazuje, jak mamy przechodzić do życia z własnych śmierci: ograniczeń, kompleksów, niewiary we własne umiejętności, słabości, niemożności i grzechów...

W naszym milczeniu Bóg może mówić kiedy, i jak zechce. Pomoże ono nam usłyszeć, przyjąć i zrozumieć Jego słowo. W ciszy patrzmy na Jezusa, który staje wobec ograniczeń naszej natury i dramatu naszego cierpienia. Dotykajmy Jego ran i trwajmy, byśmy mogli powstać do nowego życia...

Pusty grób Jezusa, to znak życia, dar nadziei i orędzie pokoju. Chrystus zmartwychwstały daje nam życie, nadzieję i pokój, daje nam odwagę. On jest naszym pokojem...

Boże, proszę Cię o wiarę w moc życia, które ofiaruje mi Zmartwychwstały Chrystus...

 

 

 

 

Flag Counter