1 KWIETNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 8, 31-42 (Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa)

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego».
Rzekli do Niego: «Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał».

MEDYTACJA

Jezus mówi, że trwanie w Jego nauce pozwala poznać prawdę, a to ona wyzwala. On chce głosić prawdę, która daje wolność... Te słowa kieruje również do nas. Zastanówmy się więc, jaką prawdę o każdym z nas chce nam dzisiaj przekazać Jezus...

Jezus jest prawdą, która wyzwala. On chce, abyśmy Jego znali i trwali w Jego nauce. A trwanie oznacza życie w codzienności...

Jezus mówi stanowczo: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, kochalibyście Mnie” (J 8, 42)... Wiemy, że w chwili próby wielu odwróciło się od Niego... A my?...

Wpadamy w zastawione przez siebie sidła. Wydaje nam się, że jesteśmy wolni. Tymczasem prawda jest inna i smutna. W niewolę wpadamy, gdy trzymają nas na uwięzi przedmioty oraz gdy usprawiedliwiamy małe kłamstwa i nieuczciwość...

Najbardziej jednak wpadamy w niewolę i zakładamy kajdany, gdy wchodzimy świadomie w grzech. Jezus nie pozostawia złudzeń: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu...

Z kajdan, łańcuchów i ciążących kul uwolnić nas może Jezus Miłosierny. Zły zastawił, niczym kłusownik dusz, wiele pułapek i sideł, ale Jezus, przewodnik, tak potrafi poprowadzić, by je ominąć. Dajmy się Jemu poprowadzić...

Zbyt często zakładamy, że jedynym przejawem wolności jest możliwość robienia tego, co się chce. Tymczasem pierwszym warunkiem wolności jest brak win
i brak jakiegokolwiek uwikłania w zło. Popełniane zło czyni człowieka winnym, a człowiek winny nigdy nie będzie wolny...

Grzech jest wyparciem się Bożego dziecięctwa. Kto nie przyznaje się do Boga jako swego Ojca, ten staje się bezbronny i traci wolność... Nie jesteśmy w stanie robić tego, co chcemy, bez wsparcia, które daje nam Bóg...

Jezus jest jedynym, który gwarantuje nam wieczną wolność. Bo nawet jeśli zgrzeszymy i wejdziemy w jakieś zło zaciągając winy, On nas już odkupił, i to całkowicie za darmo...

Trwanie w nauce Chrystusa, oznacza życie nią, a nie tylko gadanie. To bardzo trudne... Będziemy Jego uczniami, chrześcijanami w pełni, ludźmi prawdy, gdy będziemy żyć Ewangelią i zaczniemy służyć innym...

Czasami brak nam sił i chęci, aby miłować, przebaczać, wprowadzać pokój i pomagać potrzebującym. To jednak jest niezwykle istotne, aby, na ile możemy, rozejrzeć się wkoło i wspierać, pomagać tym, którzy tego potrzebują. Na szczęście nie jesteśmy sami. Jest On...

Bóg jest wolny. Może nam przyjść z pomocą lub nie. My również jesteśmy wolni. Wybieramy wierność Bogu lub nie. Proste stwierdzenie, bez pocieszeń, bez gróźb i zapewnień o ocaleniu. Taki jest nasz wybór. Bóg, któremu służymy, może zrobić, co chce...

Jednym z istotnych warunków, by być prawdziwym uczniem Chrystusa, to trwać w Jego nauce. Słowo Chrystusa pomaga stanąć w prawdzie i daje wewnętrzną wolność. Potrzebujemy Prawdy, by być wolnymi...

Za wolność zbudowaną na Prawdzie trzeba wiele zapłacić. Chrystus jest Prawdą. On w krzyżu daje nam prawdziwe wyzwolenie. Trzymając się Jezusa i Jego krzyża, poznajemy Prawdę również o nas...

Jezu, proszę Cię o uwolnienie z nieuporządkowanych przywiązań i umiłowanie prawdy... Pomóż mi poznawać prawdę i trwać w niej...

 

 

 

Flag Counter