25 MARCA

ŚRODA, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł».

MEDYTACJA

W Izraelu oczekiwano wypełnienia się obietnicy narodzin wielkiego Króla. Oczekiwała tego także Maryja, ale nie przeczuwała, że Archanioł przyjdzie właśnie do Niej i właśnie tego dnia...

Bóg odwiedza nas w naszym DZIŚ. Czekajmy na Niego w swoim TERAZ. Uwierzmy, że On właśnie w tej chwili przychodzi do każdego z nas...

To, co usłyszała Maryja, wprawiło Ją w zachwyt, ale i w strach. Z jednej strony radość, a z drugiej mnóstwo ludzkich pytań: „jak?”, „dlaczego?”... Boże zadania przekraczają nasze możliwości i wtedy dostrzegamy, że do ich wypełnienia potrzebujemy Jego pomocy...

Maryja zadała Archaniołowi pytanie, usłyszała odpowiedź, zgodziła się i nie stawiała żadnych warunków. Zaufała. I taka powinna być nasza odpowiedź na Boże zaproszenie. Zaufajmy i idźmy za Nim, nawet wtedy, gdy nie znamy Jego planu...

Wielkość Maryi polega na tym, że zaufała i pozwoliła działać Bogu. Pozwoliła, aby za jej pośrednictwem objawił swoją obecność wobec wszystkich ludzi. Tego Bóg oczekuje również od każdego z nas...

Służebnica Pańska została Matką Najwyższego Króla. Bo o godności człowieka nie decyduje jego ludzkie, ale Boskie pochodzenie. A w tym wszyscy są równi, bo wszyscy są dziećmi Bożymi...

Na wybór Maryi wpłynęło to, że ona służbę, płynącą z miłości, uczyniła sposobem swego życia. Gdyby tak nie było, nie zrozumiałaby Syna Bożego, który jest też jej dzieckiem, bo On też jest sługą, choć jest Bogiem i Królem nad królami...

Bóg wchodzi w naszą najbardziej monotonną, zwyczajną codzienność. To nie my z naszym życiem wchodzimy w Jego życie. To On wkracza w nasze. Jednak zawsze czeka na zgodę człowieka...

Nie jest łatwo powiedzieć Bogu TAK. Pełnienie woli Bożej jest trudne, ale konieczne, by uzyskać pokój w swoim życiu i sercu, by i w naszym życiu działy się wielkie sprawy Boże. Wola Boża, to nasz pokój. Nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się w naszym FIAT...

Zwiastowanie pokazuje nam, jak mamy zauważać Boga i Jego działanie pośród naszej codzienności. Potrzebna jest do tego szczególna wrażliwość i wiara w to, że nawet w szarości naszego dnia jest Bóg i to, co ma nam do powiedzenia, przewyższa wszystko...

Maryjo, proszę Cię o to, abym był uważny na obecność Boga w mojej codzienności, bym, tak jak Ty, z zaufaniem podchodził do zadań, które Pan mi powierza... Daj łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się...

 


 

Flag Counter