20 MARCA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 12, 28b-34 (Pierwsze ze wszystkich przykazań)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

MEDYTACJA

Czasami nasza wiara może wydawać się skomplikowana. Prawo, przykazania, symbole religijne, prawidłowości życia duchowego... Nie możemy w tym wszystkim odnaleźć się... Gubimy się w swojej wierze, bo nie wiemy, gdzie jesteśmy i co mamy czynić...

Najprawdopodobniej uczony z dzisiejszej Ewangelii pogubił się. Posiadał wiedzę, ale zatracił właściwy kierunek... Trzeba mieć odwagę, by przyjść do Boga i jak zwykły uczeń zapytać: Boże, którędy?...

Potrzebna jest nam pokora. Pokora jest łaską i pokazuje nam, do kogo mamy pójść po ratunek... Zapytajmy więc Boga, co w naszym życiu jest najważniejsze...

Pokora to widzenie w prawdzie, a prawda jest oczywista. Nie wymaga złożonych uzasadnień. Dlatego tak ważne jest, aby spojrzeć na siebie w prostocie, bez uzupełniania swojego wizerunku o różne usprawiedliwienia...

Warto w naszym życiu podejmować ciągły trud szukania odpowiedzi na istotne i nurtujące nas pytania. To, co często w odpowiedzi usłyszymy lub doświadczymy, rozwija nas i poszerza naszą wiedzę...

Nie zadawalajmy się tym, że wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi, a ponadto jesteśmy niedaleko Boga. Wiedza poszerza, ale miłość weryfikuje naszą wiedzę i nasze wyobrażenia...

Miłość powinna być niezmierna - całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą mocą. Nie powinno się w żaden sposób odmierzać miłości, bo nie da się jej podzielić na części. Miłość bowiem jest z natury swojej nieskończona...

Nie da się miłości wyczerpać, dlatego nie ma powodu, by ją wydzielać i oszczędzać. W miłości można, i należy, być hojnym bez ograniczeń, bo miłość pomnaża się, gdy ją dajemy...

Nie jest tak, że kiedy komuś dajemy całą swoją miłość, to zaczyna jej brakować dla innych, gdyż miłość jest nieskończona. Dlatego Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy streścił wszystkie przykazania w jednym: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”...

Jezus wraca do korzeni i mówi, że bez miłości, nie ma pełni człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Ale chodzi o miłość konkretną, a nie wyobrażeniową...

Kiedy Bóg wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, czujemy się nieswojo. Kiedy w czasie niepewności i niedoli docierają do nas słowa pocieszenia, szukamy w tym wszystkim drugiego dna, bo nie jesteśmy pewni własnych potrzeb i mocy Boga...

„Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem” – mówi nam dziś Jezus o sobie. Tu właśnie, w tym miejscu, jest granica, której nikt za nas nie przekroczy. Wierzę lub nie wierzę, ufam lub nie ufam, powierzam się Bogu lub powierzam się bożkom…

Przykazanie miłości Boga i bliźniego powinno stanowić fundament naszego życia. Nie jest to przykazanie łatwe. Tutaj bowiem jest mowa o miłości Boga „całym sercem, całym umysłem i całą mocą”...

Przykazanie miłości bliźniego, który często może stawać się naszym krzyżem.. To niezwykle trudne, ale bez tego przykazania nie możemy mówić
o chrześcijaństwie. Wiara musi nas prowadzić do miłości Boga i człowieka...

Credo i przykazanie miłości, to fundament życia chrześcijańskiego. Bez miłości Boga, nie ma miłości człowieka. Bez miłości człowieka, nie ma miłości Boga...

Boże Miłości, patrzę na Ciebie i proszę o hojność i wielkoduszność w miłowaniu Ciebie, siebie i bliźnich, bym mógł coraz głębiej i na nowo odkrywać Twoją miłość w swoim życiu...

 

 

 

 

Flag Counter