19 MARCA

CZWARTEK, Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Mt 1, 16. 18-21. 24a (Józef poznaje tajemnicę Wcielenia)

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

MEDYTACJA

Józefie, nie bój się... To słowa, którymi Bóg przekonuje człowieka do podjęcia konkretnej misji w życiu... Obawy i lęki często towarzyszą naszym decyzjom
i wyborom, a nawet paraliżują i nie pozwalają ich podjąć...

Oprócz Jezusa, który jest zawsze na pierwszym miejscu, warto zabrać pod dach swego życia Maryję. To kobieta, która zawsze wskazywała na Boga, ale i ludzi. Zauważała ich trudności, nie pozostawiała ich bez pomocy i przyprowadzała do Jezusa...

Ważne jest to, aby nasze serce było gotowe, kiedy wszystko wydaje się takie same, zwyczajne. W tej zwyczajności nie ma nic złego. Przecież Święty Józef był obecny w życiu Jezusa w zwyczajny sposób, jak każdy ludzki ojciec...

Cicha obecność św. Józefa przy Jezusie i Maryi jest dla nas wielką katechezą. Św. Józef uczy nas pokory i zaufania Bogu... Jak św. Józef powinniśmy być sprawiedliwi, dyskretni i otwarci na Bożą wolę. By tak się mogło stać powinniśmy być ludźmi modlitwy...

"Esto humilis et pacificus, et erit tecum Jesus" - Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą (Tomasz a Kempis)...

Bądźmy dziś, jak św. Józef, ludźmi zaufania wobec Boga. Przyjmijmy Boże zapewnienie i nie lękajmy się. Pozwólmy Bogu usunąć nasz lęk...

Święty Józefie, proszę Cię o wsparcie... Tak, jak wcześniej, opiekowałeś się Jezusem, teraz towarzysz mi w nieustannym odnajdywaniu Go, zwłaszcza, gdy tego szczególnie potrzebuję... Proszę o łaskę tęsknoty za Jezusem i pragnienie bliskiego spotkania z Nim...

 

 

 

Flag Counter