17 MARCA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 18, 21-35 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze)

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”.
On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

MEDYTACJA

Bardzo trudno jest przebaczać... Gdy spotyka nas coś złego od innych osób, myślimy o swojej krzywdzie, zamykamy się i odsuwamy od ludzi...

Nie chcemy żyć w izolacji. Jednak przez brak przebaczenia najbardziej szkodzimy sobie. Zatruwamy swoje serca i myślenie, a to prowadzi do separacji...

Jezus mówi o królu, który okazał miłosierdzie wobec swego sługi. Król darował mu dług, gdy ten go prosił. Ale ten, któremu darowano ogromny dług, nie darował innemu nawet niewielkiego długu...

Bóg przebacza nam zawsze i wszystko, gdy Go o to prosimy, a my nie przebaczamy innym nawet w najmniejszej sprawie...

Aby przyjmować przebaczenie od Boga, niezbędne jest to, aby przebaczać innym. Zawsze przebaczać. I to jak najszybciej, najlepiej do zachodu słońca, aby nie budować muru wrogości...

Jak dobry i hojny jest Bóg wobec nas. Nasz dług wobec Niego jest wielki, ale zawsze możemy przyjść z ufnością do Niego. On nam chce darować każdą winę, każdy grzech. Tylko od nas zależy, czy z tego skorzystamy…

Kiedy przebaczamy komuś, kto nas skrzywdził, dokonujemy czegoś, co jest korzystne dla nas. Bo przebaczenie ubogaca przebaczającego. Dzieje się tak dlatego, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie, polegająca na wzroście w miłości...

Miłość, która nie przebacza, nie jest miłością. Nie ma więc powodu rozpaczać, jeśli ktoś nas skrzywdził, bo jest to okazja do przebaczenia, czyli do najwspanialszej inwestycji w siebie...

Przebaczenie jest trudne, ale to dlatego, że jeszcze nie nauczyliśmy się przebaczać. Przebaczenia trzeba się uczyć. Ta umiejętność jest w zasięgu każdego, kto chce, ale wymaga profesjonalnego szkolenia. A najlepszym nauczycielem przebaczenia jest Jezus...

Jako chrześcijanie, mamy być ludźmi przebaczenia. Najprościej jest na zło odpowiadać złem. I to najlepiej z nawiązką. Nie tędy droga. Jezus pokazuje, że musimy żyć inaczej...

Nie chcemy być na miejscu zatwardziałego dłużnika. Chcemy widzieć w sobie ludzi szczodrych i wspaniałomyślnych, takich nie do przyłapania na niesprawiedliwości, bo nie ma nas na czym przyłapać… Czyżby?...

Poszukajmy obok współdłużników i ogłośmy im to, co i nam zostaje ogłoszone: dostępność przebaczenia, choćby biblijne 77 razy, czyli ZAWSZE...

Niezwykle trudne jest przebaczanie. Jest ono jednak konieczne, aby uwolnić nasze serce od pragnienia odwetu. Przebaczenie oczywiście nie oznacza tego, że nie mamy prawa domagać się sprawiedliwości. Ten kto uczynił zło, musi je naprawić...

Jezus wpisuje przebaczenie w kontekst sprawiedliwości, ale i miłosierdzia. Nie wystarczy prawiedliwość. Potrzebne jest również miłosierdzie. Bardzo trudno jest nam realizować taką postawę. Jednak jest ona konieczna. Starajmy się żyć tą prawdą każdego dnia...

Panie, chcę otworzyć swoje serce na bezgraniczną Twoją miłość... Nie chcę zamykać Ci możliwości przebaczania moich win... Proszę, uwolnij moje serce od żalu i daj łaskę przebaczania... Daj serce pełne miłości, gotowe do przebaczania, wolne od chęci odwetu i nienawiści...

 

 

 

Flag Counter