7 MARCA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 43-48 (Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski».

MEDYTACJA

Jeśli kochamy tylko tych, którzy to odwzajemniają, pozdrawiamy tych, którzy nas lubią i do nas uśmiechają się, zapraszamy do siebie tych, którzy nas zaproszą, to oddajemy przysługę za przysługę, czyli jesteśmy jak poganie…

Zastanówmy się nad tym, co czynimy, gdy jesteśmy lekceważeni, gdy ktoś nas oszukał, gdy zostaliśmy obrażeni, zranieni złym słowem lub potraktowani jak gorsi ludzie... Jezus mówi, abyśmy spróbowali pokochać tych, którzy nas skrzywdzili...

Chrześcijanin ma miłować i przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili. Ma wprowadzać jedność i pokój... To bardzo trudne... Ale pamiętajmy, że w tym zmaganiu nie jesteśmy sami. Jest ON... On, nasza moc i nasza świętość...

Jezus przynosi nowe przykazanie miłości. Nową jakość miłości. To coś więcej, niż tylko prawo. Kochać niezasłużenie, niesprawiedliwie, wbrew temu, co podpowiadają uczucia, a nawet rozum... Wbrew ludzkiej logice, jest to możliwe, choć niełatwe...

Jezus burzy nasz wygodny obraz miłości bliźniego. Mówi nam, że istnieje jeszcze miłość nieprzyjaciół. Co więcej, mamy modlić się za naszych nieprzyjaciół. To naprawdę trudne. A my tak bardzo chcemy być doskonali według naszych kryteriów...

Panie, wspomóż mnie swoją łaską, abym potępiał zło, ale umiał przebaczyć temu, za sprawą którego ono się stało… Uzdrów mnie z nienawiści, która niszczy
i naucz kochać tak, jak Ty kochasz wszystkich, w sposób doskonały... Proszę Cię o serce czułe i miłujące...

 

 

 

Flag Counter