6 MARCA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 20-26 (Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź
i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz».

MEDYTACJA

Spójrzmy na swoje życie i zastanówmy się, jakie prawa i przepisy nas dotyczą, co jest nakazane, a co zabronione. Wśród nich znajdziemy takie, które
z łatwością spełniamy oraz inne, które są trudne. Są też prawa jasne i zrozumiałe, ale i takie, w których trudno znaleźć sens...

Pierwszym poziomem przestrzegania prawa jest postępowanie zgodne z prawem, to znaczy nierobienie tego, czego zakazują, a czynienie tego, co nakazują. To wymierny sposób na przestrzeganie ich i trafne ocenianie...

W naszym życiu duchowym musimy szukać sensu Bożych nakazów i zakazów oraz odkrywać źródła naszych złych czynów. Grzechy często są konsekwencją wcześniejszych złych postaw i wyborów, a wśród nich może być pozwalanie sobie na gniew...

Im bardziej jesteśmy przepojeni Bogiem, im bardziej pozwalamy, aby On nas prowadził, tym bardziej wśród nas powinna być jedność, przebaczenie i pokój. Bo tak jest, gdy jest On...

Pielęgnowany w sobie brak przebaczenia potrafi zatruć naszą duszę i ciało. Przebaczenie nie jest łatwe, ale jest konieczne, by postępować dalej drogą wzrostu duchowego, w dobrych relacjach z ludźmi i Bogiem. Przebaczenie otwiera na łaskę uzdrowienia i przyjaźni z Bogiem...

Przebaczyć nie znaczy wymazać złe wspomnienia, wypchnąć ze świadomości bolesne uczucia. Przebaczyć, to zaniechać zemsty, obmawiania, nastawiania innych źle do krzywdziciela, rozpamiętywania bezustannie swojej krzywdy. Przebaczyć, to życzyć dobrze temu, który nas zranił...

Nasza sprawiedliwość musi być ewangeliczna. Musimy w sprawiedliwości widzieć drugiego człowieka. Musimy wystrzegać się sprawiedliwości faryzejskiej, ograniczającej się do tego, co zewnętrzne...

Jezus pyta nas o jakość naszego chrześcijaństwa. To burzy nasz spokój. Jednak chrześcijaństwo nie może być chrześcijaństwem spokoju. Musi być chrześcijaństwem niepokoju. Niepokoju i troski o jakość duchową naszego życia...

Duchu Święty, proszę Cię, byś pomagał mi w unikaniu tego wszystkiego, co kieruje mnie w stronę zła i obdarzał darem rozumienia Bożych przykazań... Uwolnij moje serce od gniewu i złości, które zamykają...

 

 

 

Flag Counter