2 MARCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny,
a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

MEDYTACJA

Chrystus przyrównuje człowieka do siebie. Łatwo jest wyobrazić sobie, z jaką chęcią i jak wiele potrafilibyśmy ofiarować Jemu, gdyby przyszedł wyłącznie do nas. Jezus jednak jednoznacznie mówi, że tak, jak traktujemy innych ludzi, tak samo traktujemy Jego...

Jezus przyrównuje każdego z nas do siebie. Dla Niego jesteśmy bardzo ważni i dla Niego jest ważne, jak traktują nas inni ludzie. To wskaźnik wielkiej miłości Jezusa do człowieka...

Ci, którzy Miłość uczynili swoim sposobem istnienia, będą „owcami”, które Chrystus weźmie z sobą do Nieba. Ci, którzy przyjęli inny styl życia i dbali tylko
o siebie, będą „kozłami”, dla których nie ma miejsca w Niebie. Ale jest Jego miłosierdzie...

Bóg jest miłosierny i wybacza nam nawet najgorsze czyny, ale samo oczyszczenie nas z win nie czyni nas zdolnymi do życia w Niebie. Do tego uzdalnia nas tylko Miłość, która musi stać się naszym sposobem istnienia. Kto odrzuca Miłość jako sposób na życie, ten odrzuca Niebo...

Czas na to, aby przechodzić z teorii chrześcijaństwa, przykazań miłości, do konkretnego wymiaru życia. Tylko wtedy będzieny wiarygodni...

Pragnienie i realizacja tego, co jest chrześcijańskie, może napotkać na opór, kpinę i odrzucenie tego, który przyjął ten program za swój. Świętość w najlepszym przypadku jest tematem tabu i została zepchnięta poza margines życia. Jednak warto dążyć do świętości...

Kiedyś pozostaniemy sami, oko w oko z naszym całym życiem, i twarzą w Twarz, z naszym Stwórcą. Co wtedy usłyszymy? "Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo" czy "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny"?...

Królestwo Boże jest przygotowane od początku świata dla każdego z nas. Każdy ma tam swoje miejsce, przygotowane przez Ojca. To miejsce jest nasze, i tylko nasze...

Boże, proszę Cię o łaskę pamiętania o tym, że Ty jesteś w każdym człowieku, którego spotykam... Daj większą miłość i wrażliwość na najmniejszych...

 

 

 

Flag Counter