28 LUTEGO

PIĄTEK, Piątek po Popielcu

EWANGELIA - Mt 9, 14-15 (Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć)

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć».

MEDYTACJA

Radykalny i ascetyczny styl życia Jana Chrzciciela przyciągał ludzi nad Jordan. Jan zebrał grupę uczniów, którzy chcieli go naśladować. Post był głęboko zakorzeniony w pobożności żydowskiej i w widoczny sposób wyrażał tęsknotę Izraelitów za zbawieniem...

Post ma służyć zbliżeniu się do Boga, zwiększeniu uwagi na Jego obecność lub pamiętaniu o Nim. Istotne jest to, aby tak było. Musimy zatem wiedzieć w jakich sytuacjach potrzebujemy postu i dlaczego pościmy...

Jezus nie neguje wartości postu, zwraca tylko uwagę pytających na ważniejszy aspekt. Post koncentruje się na tym, czego nie ma. Odkrycie Boga
i przebywanie z Nim, wypełnia nasze braki i rodzi prawdziwą radość...

Post, to szczególne doświadczenie braku czegoś lub kogoś. Ten brak ma na celu uwypuklić uczucia skrywane w głębi serca. Jednym z nich może być doświadczenie wdzięczności z powodu obecności jakiejś ważnej osoby w naszym życiu, której często nie doceniamy...

Post, który podejmujemy różni się od postu uczniów Jana i faryzeuszy. Ich post był ludzkim wysiłkiem ukierunkowanym na to, by zdobyć bliskość z Bogiem. Uczniowie Jezusa nie muszą już walczyć o bliskość Boga. Bóg jest blisko nich...

Nasz post jest wyrazem bliskości z Bogiem, który cierpiał za nas. Jest współodczuwaniem, czyli czymś wynikającym z miłości. Do postu chrześcijańskiego trzeba więc poniekąd dojrzeć, bo nasz post, to przywilej uczniów Chrystusa, czyli ludzi bliskich Bogu...

Najczęściej nie lubimy pościć lub dawać jałmużny. Z modlitwą bywa różnie... Jednak do wzrostu potrzebna jest modlitwa oraz różnorodny post i jałmużna. Bez tego się nie uda. Warto je podejmować, aby nasza relacja z Bogiem
stawała się bardziej dojrzała...

Jeśli Ewangelię weźmiemy na serio i przełożymy na nasze życie, to wtedy zmianie ulegnie nasze serce. Post może nam pomóc oczyścić nasze intencje, motywacje i zbliżyć się do Boga. Post można również ofiarować w intencji tych, którzy go odrzucają...

Jezu, proszę Cię o łaskę postu, który pogłębia więź z Tobą i bliźnim...

 

 

 

Flag Counter