26 LUTEGO

ŚRODA, Środa Popielcowa

EWANGELIA - Mt 6, 1-6. 16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

MEDYTACJA

Dla Jezusa bardzo istotny jest powód, dla którego podejmujemy pewne działania. Mówiąc o czynieniu dobra przez post, modlitwę i jałmużnę przestrzega, by mieć zawsze na celu pogłębienie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem...

Podejmując trud postanowień i wyrzeczeń, można zapomnieć o celu, który chcemy osiągnąć. Wielki Post stanowi dobrą okazję, by rozpocząć zmiany, które na stałe zagoszczą w naszym życiu. Myśląc o poście, zastanówmy się, czy jest coś, co chcielibyśmy, by było na stałe...

Jezus mówi o nagrodzie dla tych, dla których podstawową motywacją do działania jest Bóg. Przestrzega też, że post, to nie smutek ani zgorzknienie. Pomyślmy więc o radości, jaka wynika z przebywania z Nim...

Post, modlitwa i jałmużna pozwolą nam otworzyć się na Boga i potrzeby innych, szczególnie tych, którzy przeżywają trudności i swoją biedę... Nie zmarnujmy więc tego czasu...

Mamy kolejną szansę odrzucenia egoizmu i zapatrzenia w siebie, by wpatrywać się w Paschę Jezusa. Chodzi o zbliżenie się do bliźnich znajdujących się
w trudnej sytuacji i dzielenie się z nimi jałmużną...

Jałmużna nie tylko wyprasza Boże błogosławieństwo, ale także leczy rany grzechu oraz chroni przed nimi...

Jałmużna powinna być rozumiana nie tylko jako pieniądze, ale danie drugiemu człowiekowi swojego czasu, poświęcenie mu uwagi, cierpliwe wysłuchanie, spojrzenie w oczy, podniesienie jego godności i bycie razem...

Najważniejszym elementem uczynków pobożnych i dobrych jest cichość, skrytość i pokora. Nie warto czynić tego jedynie na pokaz, bo to jest bliskie obłudzie. Nasza postawa ma płynąć z wiary i pokory serca...

Jezus chce byśmy byli Jego uczniami, ale autentycznymi. Musimy wystrzegać się postawy na pokaz, postawy obłudników. Wielki Post, to czas jałmużny, modlitwy i postu, ale to również czas przemiany naszych serc...

Modlitwa, post i jałmużna, trzy istotne elementy Wielkiego Postu, mają wspólny element. Jest nim miłość, bez której życie nie ma sensu...

Z miłości mamy modlić się, z miłości wspierać naszych braci w potrzebie i z miłości mamy odmówić sobie pokarmu dla ciała, aby odkryć, że tym, co daje nam prawdziwe życie, jest Słowo Boga Żywego...

Boże, chcę Ci opowiedzieć o swoich planach i wątpliwościach... Proszę Cię o światło i otwartość na Twoją obecność, o głębokie pragnienie dobra, modlitwy
i postu...

 

 

 

Flag Counter