22 LUTEGO

SOBOTA, Święto katedry św. Piotra Apostoła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Jezus pyta, za kogo Go uważamy... Być może trudno nam będzie znaleźć odpowiedź. Ważne jest jednak, aby była ona zgodna z tym, co aktualnie czujemy...

Pytanie Jezusa jest drogowskazem, który ma prowadzić do rozwoju najważniejszej relacji w naszym życiu, czyli relacji z Bogiem. Jeśli odpowiemy Jezusowi, że jest Bogiem, zapewne będziemy w stanie zobaczyć Boga w drugim człowieku i w sobie...

Jezus nazwał Piotra błogosławionym, bo widział jego otwartość na Słowo Boga. Głos Boga w sercu może wydawać się słabo słyszalny, a więc łatwo uznać go za własny. Niełatwo jest bowiem odróżnić natchnienia pochodzące od Boga od swoich myśli...

Jezus wybrał Piotra, aby prowadził Jego Kościół. Piotr był porywczy, działał impulsywnie i nie rozumiał misji Jezusa. Wybrał kogoś, kto Go zdradzi... Wydaje się to niezrozumiałe...

Piotr, być może, był świadomy swoich wad, ale nie uciekł przed postawionym mu zadaniem. Wiedział, że ma działać nie swoją mocą, ale z pomocą Boga, który dając pragnienie do czynienia dobra, daje też siłę do jego realizacji...

Człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa. Poznanie swojej tożsamości jest ważne dla człowieka. Bez tego życie nie jest prawdziwe, a człowiek błądzi
i nie wie dokąd idzie...

Warto poznawać Jezusa. Warto odkryć Go. Kto pozna Jezusa, ten wiele zrozumie. Dużo spraw, dotąd trudnych i niezrozumiałych, stanie się prostymi
i jasnymi...

Piotr dopiero za trzecim razem poszedł za Jezusem (pierwszy raz spotkali się nad Jordanem, drugi, gdy uzdrowił jego teściową). Został zgromiony przez Jezusa, bo chciał Mu nakazywać, co ma robić. Zaparł się Go i uciekł spod krzyża…
Bóg wybiera takich słabeuszy...

Bóg wybiera słabeuszy, aby w swojej szkole, w mocy Ducha Świętego, uczynić z nich uczniów – misjonarzy... Wbrew pozorom, to historia także o nas...

Z postanowienia Chrystusa, Piotr stał się fundamentem wspólnoty kościelnej i na Piotrze Zbawiciel zbudował swój Kościół. Trzeba zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa, a nie Piotra, jednak Piotr ma umacniać naszą wiarę...

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”... Wyznanie Piotra jest fundamentem naszego życia duchowego. To wyznanie nadaje sens naszemu życiu. Kościół ma Opokę, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest źródło naszej nadziei...

Módlmy się o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa... Chciejmy nasze życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro” (z Piotrem i pod władzą Piotra)...

Boże, proszę Cię o siły do podjęcia zadań, które dla mnie przygotowałeś i o łaskę głębokiej więzi z Jezusem...

 

 

 

Flag Counter