16 LUTEGO

NIEDZIELA, Szósta Niedziela Zwykła

EWANGELIA - Mt 5, 17-37 (Wymagania Nowego Przymierza)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo
i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu “Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź
i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Słyszeliście, że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: “Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: “Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

MEDYTACJA

Jezus chce nakarmić tłum ludzi, którzy są przy Nim od kilku dni. Wie, że pokarm cielesny jest im potrzebny, by wyruszyli w drogę do domu...

Jezus nie martwi się tym, że jest mało chleba i ryb, a potrzebujących jest tak wiele. Dziękuje Bogu za to, co jest i podaje chleby uczniom, by dawali je ludziom. To samo robi z kilkoma rybami, które mieli. W efekcie każdy je do syta...

W postawie wdzięczności MAŁO zamienia się w DUŻO, a dziękczynienie rodzi hojność i wielkoduszność. Jezus nakarmił innych swoją wdzięcznością za to, co miał. Rozmnożenie chleba i ryb odbyło się za pośrednictwem uczniów i ludzi, którzy przekazywali jedzenie z rąk do rąk...

W Bożym Słowie, przekazywanym z pokolenia na pokolenie przez uczonych w Piśmie, zawarta jest mądrość, którą ostatecznie odsłania przed nami Chrystus. Jej nośnikiem mają być już nie tylko karty Pisma, ale ludzkie serca, słowa i czyny...

Boże Słowo nie może pozostać zamknięte w przepisach prawa, choćby najbardziej sprawiedliwych i gorliwych, ale ma kształtować wrażliwość ludu Nowego Przymierza i znajdować odzwierciedlenie w zmieniającym się świecie...

Tak, nie musimy chodzić do Kościoła. Jesteśmy wolni i nikt nas nie zmusi. Ale wiemy, że tylko tam jest prawdziwy Bóg. I jeśli nie chcemy okazać się ludźmi, którzy czczą byle co, trzeba nam klękać przez Bogiem w Trójcy Jedynym...

Boże, zastanawiam się dzisiaj komu mogę przekazać swoje „za mało”, by podzielić się tym z innymi... Dziekuję Ci za każdy dzień mojego życia i proszę
o wierność Prawu Bożemu w każdej sytuacji...

 

 

Flag Counter