27 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

EWANGELIA - Mk 3, 22-30 (Chrystus przeciw szatanowi)

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie
i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

MEDYTACJA

Królestwo wewnętrznie skłócone nie przetrwa. Podobnie jest z rodziną, związkiem, wspólnotą, drużyną lub grupą pracowników. Życie w takim skłóconym środowisku często przypomina piekło...

To naturalne, że się gniewamy, ale, jak mówi święty Paweł, ważne, aby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. Chodzi o to, abyśmy nie trwali w gniewie do wieczora lub do następnego dnia...

Słowo niesie ogromną nadzieję, co świadczy o wielkim miłosierdziu Boga. Wszystkie grzechy i bluźnierstwa będą odpuszczone, z wyjątkiem jednego - bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu...

Krewni Jezusa mówili o Nim, że odszedł od zmysłów, natomiast uczeni w Piśmie posądzili Go o kontakty ze złym duchem. W odpowiedzi na te zarzuty, Jezus nawiązał do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu...

Grzechy p. Duchowi Św.: grzeszyć, licząc zuchwale na miłosierdzie Boże, rozpaczać i wątpić w miłosierdzie Boże, sprzeciwiać się prawdzie chrześcijańskiej, zazdrościć komuś łaski Bożej, aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie, mieć zatwardziałe serce wobec napomnień...

Dla tych, którzy mówili, że Jezus ma ducha nieczystego, nie było ważne to, że Jezus czyni dobro. Dla nich argumentem za odrzuceniem Jezusa było to, że On nie postępuje według ich wskazówek, obala wiele ich przekonań, a oni uważali się za nieomylnych...

Zazwyczaj ludzie odrzucają Jezusa, ponieważ Go nie znają. Odrzucają Go więc nieświadomie. Dlatego będzie im wybaczone. Tym jednak, którzy odrzucają Go aż do śmierci świadomie, Bóg nie może przebaczyć, bo oni dokonali wyboru życia z dala od Niego i przebaczenia nie chcą...

Jezus oprócz czynienia cudów, wypędzał złe duchy i za to został skrytykowany przez nauczycieli Pisma. Oskarżyli Go o nieczyste zamiary. Nie dostrzegli
w Nim Bożej mocy, bo był dla nich wyrzutem sumienia. Wskazywał na miłość i pokazał, jak miłować...

Miłość wymaga wielu wyrzeczeń, a nawet rezygnacji z dotychczasowego, pełnego ustępstw, życia. Wybierając życie z Bogiem, nie można iść na kompromisy. Wiara wymaga konsekwencji. To nie tylko godziny spędzone na modlitwie, ale przede wszystkim życie Ewangelią...

Gdy czynimy coś dobrego, zawsze znajdą się ludzie, którym nie będzie to podobać się i jeśli nie wprost, to skrycie, będą starać się popsuć naszą pracę. Prośmy w takich sytuacjach Boga o pokój i jedność, o to, byśmy nie zniechęcali się i pozostali wierni Bogu i Ewangelii...

Boże, proszę Cię, abyś mnie umocnił, bym mógł przyjąć łaski i dary, które chcesz mi dawać... Proszę o serce wolne i otwarte na Twoje słowa...

 

 

 

Flag Counter