25 STYCZNIA

SOBOTA, Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

EWANGELIA - Mk 16, 15-18 (Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk,
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MEDYTACJA

Pragnienia są darem Boga. Dotyczą naszego powołania. Duch Święty nie prowadzi nas przez przymus. On zaprasza do współpracy: jeśli chcesz! Bóg nie pragnie mieć niewolników, lecz wolnych ludzi...

W naszej teraźniejszości ciągle toczy się walka między samozbawianiem, a pozwalaniem Jezusowi zbawiać się. Problemem w nas nie jest to, że grzeszymy, lecz to, że nie chcemy się do tego przyznać...

Po nakazie Jezusa, aby iść na cały świat, możemy czuć się zakłopotani. Szczególnie, gdy nie odczuwamy takiego pragnienia. Ale nie doszukujmy się winy
w sobie. Bóg daje nam szansę głoszenia dobrej nowiny w naszej codzienności, z nami współdziała, objawia się nam i udziela...

Paweł zrozumiał, że trzeba całkowicie się oddać Chrystusowi Zmartwychwstałemu i poddać się Jego słowom: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię... To misja Chrystusa, misja Kościoła i misja każdego chrześcijanina. Trzeba nam świadczyć o miłości Bożej...

Kto nie uwierzy, będzie potępiony, ale nie przez Boga. Bóg nikogo nie potępia. To człowiek potępia siebie i innych. Jeśli uwierzymy, przestaniemy to czynić. Uwierzymy bowiem w Miłość, która nikogo nie potępia...

Kto uwierzy w Miłość, ten zapragnie nią żyć. I uda mu się nią żyć i będzie wyrzucać złe duchy, najpierw z siebie, potem z innych, a ludzie będą próbowali go zatruć egoizmem lub nienawiścią, ale im się to nie uda...

Każdy z nas, chrześcijan, powołany jest do dzielenia się wiarą. Niekoniecznie tylko słowem, ale też sposobem życia. Nie dajmy sobie wmówić, że wiara to sprawa prywatna. Towarzyszmy pokornie ludziom w drodze do Boga...

Misyjność powinna być wpisana w nasze serce. To powinno być zadanie dla każdego ucznia Chrystusa. Każdy z nas, ochrzczonych, powinien mieć w sobie ducha św. Pawła, ten zapał apostolski. Św. Paweł powinien stać się patronem naszego zaangażowania w dzieło apostolskie i misyjne...

Duchu Święty, proszę Cię o łaskę nawrócenia i uległości wobec Słowa, o łaskę dobrego wykorzystania wolności, którą mi ofiarowujesz...

 

 

 

Flag Counter