24 STYCZNIA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mk 3, 13-19 (Jezus wybiera dwunastu Apostołów)

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

MEDYTACJA

Jezus wybiera uczniów i woła ich do siebie po imieniu, aby stali się Jego towarzyszami. Dopiero wtedy może z nimi tworzyć relacje... Bóg przywołuje także każdego z nas, bo każdy z nas jest dla Niego kimś ważnym...

Każda osoba z naszego otoczenia wpływa na nas i w jakimś stopniu kształtuje naszą osobowość. Jezus jest nauczycielem. Poprzez swoje słowa i postawę chce kształtować również nasze serce...

Jezus poszerza naszą perspektywę w patrzeniu na siebie i inne osoby. Uczy poświęcać czas dla ludzi. Spędzając z nimi czas, głosi Dobrą Nowinę...

Nikt nie lubi, gdy odbiera mu się wolność lub gdy się ją narusza. Jezus wie o tym. Ma jednak świadomość, że ziemia jest miejscem działania różnych duchów, które wpływają na naszą wolność. Przychodzi, by uwalniać nas z ich niewoli...

Jezus przychodzi, by zdejmować z nas kajdany smutku, rozpaczy i samotności. Zaprasza też swoich uczniów, by poprzez dawanie czasu i dobre słowo byli Jego naśladowcami...

Nikt sam nie wybiera powołania we wspólnocie Jezusa. Nie tyle istotne jest to, co my chcemy, ale przede wszystkim, czy chce tego Jezus. Powołanie wiąże się z towarzyszeniem Jezusowi. On pozostaje Pierwszy i Najważniejszy a my zawsze tylko jego sługami...

Jezus przywołał do siebie niektórych swoich uczniów, by uczynić ich najściślejszym gronem swoich współpracowników. Przydzielił im misję, czyli określone zadania do wykonania. Wśród tych zadań pierwszym jest towarzyszenie Mu...

Podstawową misją wybranych uczniów jest towarzyszenie Jezusowi. On tego potrzebuje. Czeka na oddanie przez nas naszego czasu dla Niego, bez wyjaśniania i bez oglądania się na sens. Bo to jest z pewnością dobre dla nas...

Bóg wybiera różnych ludzi, aby pokazać, że i my jesteśmy zaproszeni do bliskości i zażyłości z Bogiem, z historiami naszych grzechów. On może nas przemienić Duchem Świętym... Choć i z nami czeka Boga ciężka praca, a może nawet trudniejsza niż z Apostołami, pozwólmy Mu na to...

Jezu, stoję przed Tobą w duchu wdzięczności, a Ty spoglądasz na mnie i wołasz mnie, widząc moje starania... Proszę Cię o głęboką wiarę i radość, że mnie powołałeś, abym był z Tobą... Proszę o to, czego jeszcze mi potrzeba, jako Twojemu uczniowi...

 

 

 

Flag Counter