22 STYCZNIA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika
albo św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

EWANGELIA - Mk 3, 1-6 (Uzdrowienie w dzień szabatu)

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

MEDYTACJA

Jezus czynił dobro pomimo prawowiernego kultu Jahwe, sprawowanego przez kapłanów i uczonych w Piśmie. Okazało się to Jego największą winą...

Dla Izraela religia miała być fundamentem wiary, prawa i kulturowym spoiwem. Stał się on jednak jej niewolnikiem. Ta niewola narodziła się w umysłach ludzi, którzy zawłaszczyli religię i wykorzystali ją dla własnych celów...

Jezus został skonfrontowany z prawem szabatu. Świętowanie dnia Pańskiego było obwarowane licznymi regułami, które uniemożliwiały człowiekowi bycie człowiekiem. Prawo miało chronić duchowość, a wykorzystano je jako narzędzie separacji od żywego Boga...

Jezus nie może nic zrobić dla człowieka, który w wyniku wolnej woli zamyka się na Jego łaskę. Dla kapłanów to nie Jezus jest Bogiem, lecz prawo. Nad Jezusem nie mogą zapanować i to ich najbardziej boli. Taka jest Jego prawdziwa „wina”...

Są różne rodzaje milczenia, które symbolizują postawy wewnętrzne. Aby usłyszeć Boga trzeba milczeć i być gotowy do odpowiedzi na Słowo. Wtedy zaczyna się działać. Jednak milczenie w dzisiejszej Ewangelii spowodowało gniew i smutek Jezusa z powodu zatwardziałości ludzkich serc...

Faryzeusze byli zajęci śledzeniem Jezusa, czy uzdrowi kogoś w szabat, by móc Go oskarżyć. Jezus natomiast był zajęty wypatrywaniem ludzi potrzebujących pomocy...

Tak, jak było za czasów Jezusa, tak jest i dzisiaj. Ludzie dzielą się na tych, którzy ciągle są zajęci pomaganiem innym i na tych, którzy ciągle zajmują się sobą lub innymi, wynajdując swoje lub cudze słabości...

Prawo religijne zabraniające pracy w szabat, w tym leczenia, nie może być ważniejsze od Bożego przykazania miłości. Jezus daje faryzeuszom trudną lekcję. Bo w życiu chodzi o wierność Bogu, a więc o miłość...

Tak bardzo chcielibyśmy świat urządzić po naszemu... Jednak pamiętajmy o tym, że gdy ludzie odrzucają Boga i Jego prawo, naszą odpowiedzią musi być większa wierność. Jeśli za zło płacimy złem, sami okazujemy się marnymi czcicielami Boga...

Boże, modlę się dzisiaj o łaskę wolności wobec własnych wyobrażeń o świecie, Tobie i innych ludziach... Proszę, by widzieć innych tak, jak Jezus, z wyrozumiałą miłością, bez uprzedzeń i roszczeń wobec nich... Proszę Cię o serce wrażliwe i odważne w czynieniu dobra...

 

 

 

Flag Counter