21 STYCZNIA

WTOREK, Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA - Mk 2, 23-28 (Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

MEDYTACJA

Lubimy odpoczywać i świętować. Jednak potrzebujemy przykazania, które zaleca nam powstrzymywanie się od pracy i celebrowanie dni świątecznych, bo zbyt łatwo wpadamy w wir zajęć, pracy i działania...

Nie można zmusić nikogo do radości. Świętowanie pod przymusem, obwarowane zakazami i nakazami lub świętowanie tylko na pokaz, nie ma sensu. Nie zbliża człowieka do człowieka i nie pozwala doświadczyć bliskości z Bogiem. Takiemu przeżywaniu dnia świętego sprzeciwia się Jezus...

W szabat Żydzi świętowali wypełnienie dzieła stworzenia świata, a także wyjście z niewoli egipskiej. Dla nas niedziela, to zwieńczenie dzieła nowego stworzenia. Czcimy wtedy Zmartwychwstanie Jezusa, czyli ostateczne wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu i śmierci...

Potrzebujemy zatrzymać się na chwilę, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Potrzebujemy również tego w życiu duchowym. Słowo Jezusa
o szabacie pozwala nam na zupełnie nowe myślenie i działanie: zachowaj niedzielę, a niedziela zachowa ciebie...

?Prawo jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania społeczności ludzkiej, ale Jezus proponuje uproszczenie prawa. Zamiast wielu nakazów i zakazów, proponuje jeden nakaz: KOCHAJ...

Miłość, rozumiana jako szczere szukanie dobra drugiego człowieka, lepiej od wszystkich kodeksów prawa, organizuje życie społeczne. Tylko, że my za bardzo nie wiemy, co to jest miłość, a z wcielaniem jej w życie jest ogromnie nam trudno...

Musimy dążyć do poznania Jezusa i uczęszczać do szkoły, którą On założył. To szkoła Miłości, którą jest Kościół. Uczęszczanie do tej szkoły zakłada popełnianie błędów i ciągłe poprawianie się, ale niesie z sobą wzrost i rozwój...

Jezus wygłasza dzisiaj katechezę, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Do najważniejszych należą wierność Bogu, czyli Jego przykazaniom miłości. Proszę Cię, Boże, o tę łaskę...

Boże, naucz mnie prawdziwie dziękować i wielbić Cię za wszystko, co stworzyłeś... Pozwól mi cieszyć się z nowego życia, które dajesz i daj wewnętrzną siłę
w podchodzeniu do wszystkiego z dobrocią...

 

 

 

Flag Counter