20 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika
albo św. Sebastiana, męczennika

EWANGELIA - Mk 2, 18-22 (Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego)

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków».

MEDYTACJA

Uczniowie Jana i faryzeusze pytali Jezusa o przestrzeganie tradycji. W tym pytaniu ukryty był zarzut lekceważenia zasad ustalonych w Prawie...

Jezus nie przekreśla zwyczajów i tradycji, ale proponuje zmianę myślenia. Mądre szukanie i odczytywanie woli Bożej w teraźniejszości jest ważniejsze niż post
i ponowne postanowienia. Podkreśla, że przyjdzie czas, kiedy uczniowie będą pościć. Teraz istotne jest tu i teraz...

Trwanie przy zwyczajach w zmieniającej się rzeczywistości może wywoływać emocje. Nasze przyzwyczajenia mogą być przyczyną trudności na drodze do Boga...

Ewangelia i sakramenty, które pozostawił nam Chrystus, nie służą do łatania naszych sumień i życiowych spraw. Nie są tylko na dziś lub na jutro. Są na zawsze. Boga i inne życie, które przynosi, można przyjąć tylko w całości. Wyznaczając granice, zamykamy się na Jego łaskę...

Gdzie Bóg przyjęty jest z otwartością, tam kończy się przeciętność. Nic ze starego człowieka i życia nie pasuje do tego, co przynosi...

Wraz z Jezusem rozpoczyna się nowa era. Jezus szanuje tradycję, ale to, z czym do nas przychodzi, jest nowe. Ta nowość rozciąga się na wszystko, na relację do siebie, do innych i do Boga. Jeśli chcemy być naprawdę postępowi i nowocześni, to bądźmy uczniami Jezusa...

Czasami obwinia się Kościół, że jest zacofany. Takie oskarżenie pochodzi na ogół od ludzi, którzy żyją tak samo, jak ich przodkowie. Żyją w lęku, cierpią
z powodu zazdrości lub innych podobnych przypadłości. Ci ludzie są starzy w swojej słabości moralnej...

Dzisiejsza Ewangelia, to zachęta do nawrócenia. Nie można żyć jednocześnie na dwa sposoby. Z jednej strony mieć relację z Bogiem i starać się żyć Ewangelią, ale jednocześnie ze starego życia wybierać pychę, toksyczność do ludzi i inne grzechy. Tak się nie da...

Bywamy kuszeni, by złamać Boże prawo, zlekceważyć przykazanie, ale tak naprawdę dla Bożej chwały. Cel uświęci środek... Nie, cel nigdy nie uświęca środków.....

Bóg nie potrzebuje chwały ludzkich pochwał, blichtru i ziemskiego bogactwa. On stawia na szczerze oddane ludzkie serca, które w każdej sprawie uczciwie pytają, jak powinny postąpić, by to podobało się Bogu...

Boże, proszę Cię o łaskę wsłuchiwania się w Twoje zaproszenia, zwłaszcza te do wprowadzenia zmian w moim życiu, proszę o gotowość i siły do ich realizacji,
o serce gotowe do ofiary i wyrzeczenia dla Ciebie...

Boże, Ty wiesz, że potrzeba mi nawrócenia św. Piotra: z gadania – na działanie...

 

 

 

 

Flag Counter