16 STYCZNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 40-45 (Uzdrowienie trędowatego)

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

MEDYTACJA

„Chcę, bądź oczyszczony”... W tym jednym zdaniu Jezus zawarł swoją wolę wobec każdego człowieka. Bóg, który lituje się nad każdym swoim dzieckiem, zaprasza nas nieustannie do przychodzenia do Niego i ufnej prośby o to, by uczynił nasze serce czystym...

Świadectwo działania Boga w naszym życiu jest również darem dla wspólnoty Kościoła, radością, która umacnia w wierze tych, którzy chcą iść za Bogiem...

Do Jezusa na pustynię przychodziły tłumy, by Go zobaczyć i poprosić o uzdrowienie... Ludzie lgną do osób, u których widzą szczególną relację z Bogiem. Garną się i szukają spotkań, by doświadczyć tej bliskości. A Jezus przygarnia i pomaga, leczy i uzdrawia swoją mocą...

Czasami trzeba nam paść na kolana przed Jezusem i prosić o pomoc. Szczególnie, gdy dotyka nas trąd grzechów i nie możemy sobie poradzić... Dobrze, że jest On, ten, który nie pozostawia nas bez pomocy...

Choroba trędowatego stawiała go poza społecznością ludzi zdrowych, dla których, według obowiązujących reguł, stanowił poważne zagrożenie. Jezus, któremu trędowaty okazał zaufanie i w pełni zdał się na Jego wolę, zlitował się nad nim i oczyścił z choroby...

Jezus oczyszczając trędowatego z choroby, ukazał dobroć Ojca i wyszedł naprzeciw konkretnej ludzkiej biedzie, przywracając chorego z powrotem do społeczności...

Warto oddać Jezusowi swoje serce, zranione zwłaszcza przez trąd grzechu. Warto prosić z wiarą w moc Jego miłosierdzia o uwolnienie: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”...

Boże, proszę Cię o wiarę w łaskę uzdrowienia i poddanie się słowu Jezusa, o odwagę w proszeniu o to, czego mi potrzeba i umiejętność mówienia o tym
w odpowiednim czasie...

 

 

 

Flag Counter