14 STYCZNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jak ten, kto ma władzę)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

MEDYTACJA

Trudno jest przekonać kogoś do wiary w Boga, wyjaśniając tylko przepisy i normy etyczne, tak jak to czynili uczeni w piśmie. Najpierw trzeba poznać działanie Boga. Może to być potężne objawienie mocy lub spokojne, ale głęboko poruszające, doświadczenie spotkania...

Ludzie odchodzą od chrześcijaństwa nie tylko z powodu zgorszenia w Kościele, ale przede wszystkim dlatego, że nie doświadczyli mocy Jezusa, porywającej siły Jego nauczania...

Jezus ma władzę uwolnienia od wszelkich uwikłań, zniewoleń, uzależnień i grzechów, od tego wszystkiego, co nie pozwala nam żyć w wolności i pokoju. Dlatego zwracajmy się do Niego o pomoc w chwilach życiowego zamętu...

W duchowości nie ma miejsca na pozerstwo. Duchowość to interioryzacja wartości chrześcijańskich w naszym życiu tak, aby stały się częścią naszej codziennej rzeczywistości...

Jezus nauczał z mocą, a swoje słowa potwierdzał czynami, uzdrawiał i wypędzał złe duchy. To wskazówka dla naszego chrześcijaństwa. Słowo to za mało. Musi być potwierdzone sposobem życia. Ludzie muszą je zweryfikować naszym codziennym chrześcijaństwem...

Być może nie będziemy uzdrawiać i nie będziemy wyrzucać złych duchów, ale możemy poświęcić swój czas innym, nawet w drobnych, codziennych sprawach...

Misja Jezusa, Syna Bożego, to wierne wypełnienie woli Ojca. Na przeszkodzie stoją duchy nieczyste, które próbują zniszczyć dobre dzieło, wlewając w świat nienawiść i zwodząc człowieka. Obecność Jezusa, który najlepiej zna nasze serce, jest gwarancją wygranej w walce duchowej...

Podejmując walkę ze złym duchem, który wie, z kim ma do czynienia, Jezus dokonuje nowego stworzenia. Jego władza daje zniewolonym ocalenie. Warto więc w życiowych niebezpieczeństwach kierować się w stronę Jezusa, który daje radość zwycięstwa i napełnia nasze serca pokojem...

Proszę o głęboką wiarę w moc słowa Jezusa i o otwarcie się na nie każdego dnia i w każdej sytuacji...

 

 

Flag Counter